Neupravičeni cerkveni napadi

Datum objave: 23.04.2012 ob 18:54
Kategorija: miks

Poročilo iz tiskovne konference:

Neupravičeni cerkveni napadi na koalicijo

Ljubljana, 19. april 2012 – Na današnji tiskovni konferenci Koalicije za ločitev države in cerkve sta sodelovala člana koalicije Herman Graber in Vlado Began. Tema tiskovne konference je bila »Neupravičeni cerkveni napadi na koalicijo«. Katoliška cerkev je namreč že večkrat v javnosti očitala koaliciji, da s svojimi stališči neti nestrpnost in spodkopava demokratične temelje.

Ker so cerkveni očitki koaliciji neupravičeni in neutemeljeni, so bili na današnji tiskovni konferenci podani odgovori nanje.

Herman Graber je uvodoma povedal, da se moramo državljani sami boriti za spoštovanje pravne države. V ta namen smo se združili verni, neverni, Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve in drugi v t. i. koaliciji za ločitev države in cerkve, ker se država/politika presenetljivo, nerazumno servilno obnaša še posebej do katoliške cerkve. Popolnoma ji popušča, ob predčasnih volitvah ni bilo slišati nobene kritične besede o cerkvi, kaj šele, da bi katera stranka v svoj program vključila izenačitev RKC in drugih verskih skupnosti z vsemi gospodarskimi subjekti v državi, kar RKC med drugim tudi je (samo uvedba davka na njene verske storitve, kot so pogrebi, maše za pokojne, izrecno pa nabirke, ki se po raznih ocenah letno zbirajo v sto milijonih letno ,..) Še huje, cerkev dobiva – poleg ogromnega bogastva, ki ga je pridobila na sporne načine in ponovno z denacionalizacijo – še dodatna javna sredstva, letno najmanj 20 milijonov. To v koaliciji skupaj z 28 000 državljani, ki so že podpisali Peticijo o prenehanju financiranja RKC iz proračuna/ov štejemo za protiustavno, malodane koruptivno početje. Ob vsem tem pa je država v izjemnih finančnih škripcih. Za primerjavo teže, za cerkev seveda še premajhne, bagatelne: Vlada in parlament predlagata ukinitev Državnega sveta, s čimer bi letno prihranili 2 milijona in zato nameravata spreminjati celo ustavo! RKC z desetkrat višjimi »stroški« pa niti ene same omembe, da bi jo ali bodo ukinili. In to je temeljna akcija Koalicije za ločitev države in cerkve, namreč zahteva za prenehanje financiranja RKC!. Vse ostale navedbe, so najmanj manipulacija, izmišljotina, kot bomo v nadaljevanju navedli.

Vlado Began je predstavil cerkvene trditve in podal odgovore koalicije nanje. Za podlago je vzel cerkveni tekst z naslovom Ločitev med državo in Katoliško Cerkvijo ter njeno financiranje, ki je dosegljiv na spletnem naslovu http://katoliska-cerkev.si/locitev-med-drzavo-in-verskimi-skupnostmi-ter-njihovo-financiranje. Tekst nosi datum 14.3.2012. Began ni odgovarjal samo na cerkvene očitke koaliciji, temveč je komentiral tudi druge navedbe, ki se nahajajo v cerkvenem tekstu.

Odgovori koalicije na cerkvene očitke

Katoliška cerkev pravi: Stališča Koalicije za ločitev Cerkve in države so v nasprotju z ugotovitvami ustavnega sodišča.

Koalicija odgovarja: Katoliška cerkev ne dojema, da državljanom in civilni družbi ni potrebno sprejeti mnenj ustavnega sodišča in da ima lahko drugačen pogled na neko vprašanje, kot ga ima sodišče. Gre za izraz svobode izražanja iz 39. člena ustave. Očitno katoliška cerkev ne priznava slovenske ustave in pravice do svobodnega izražanja, če gre za stališča, ki cerkvi niso všeč. To je pač v skladu s cerkveno doktrino, da ne sledi slovenski ustavi, če je ta v nasprotju z nauki evangelija ali nravnega reda. (Katekizem katoliške cerkve (KKC), št. 2242)

Sicer je potrebno povedati, da cerkev niti ne pozna imena koalicije. Gre za Koalicijo za ločitev države in cerkve in ne za Koalicijo za ločitev Cerkve in države, kot to piše cerkev. Če katoliška cerkev ne pozna niti tako enostavne zadeve, kot je ime koalicije, se postavi vprašanje, koliko so lahko njene navedbe in trditve sploh verodostojne?

Katoliška cerkev pravi: Stališča koalicije pozivajo k izločitvi Katoliške Cerkve kot verske skupnosti iz javnega življenja.

Koalicija odgovarja: Te cerkvene navedbe ne držijo. Koalicija za ločitev države in cerkve se v skladu z ustavno zagotovljeno pravico do peticije in svobode izražanja zavzema za to, da se odpravi državno financiranje katoliške cerkve, in posledično seveda ostalih verskih skupnosti. Ne glede na to, kako kdo tolmači načelo ločitve države in cerkve, je to v skladu s slovensko ustavo. Ker pa cerkev vedno bolj postaja strah, da bi izgubila državna sredstva, katerim se očitno noče odreči, kljub vsemu bogastvu ki ga poseduje, takšno akcijo označi kot poziv k izločitvi cerkve iz javnega življenja in podobno. Katoliška cerkev zavaja tudi s pojmom javno. Koalicija ne nasprotuje udeležbi cerkve v javnem življenju, to je v medijih, raznih prireditvah …, vsekakor pa nasprotuje temu, da bi sodelovala v »državnem življenju«, to je, da bi bila del državnega sektorja, kot je npr. sedaj v določenih primerih: Teološka fakulteta, vojaški kurati, blagoslovi državnih objektov, verouk v javnih šolskih prostorih, sklepanje meddržavnih pogodb … To je namreč v nasprotju z načelom ločitve in njene trditve, da je civilna družba. Potrebno je torej ločiti javno od državnega.

Katoliška cerkev pravi: Stališča koalicije pozivajo k onemogočanju izvrševanja individualno in kolektivno zagotovljene ustavne pravice do verske svobode in rušijo enakopravnost med organizacijami civilne družbe.

Koalicija odgovarja: Kako zbiranje podpisov za odpravo državnega financiranja katoliške cerkve poziva k onemogočanju izvrševanja individualno in kolektivno zagotovljene ustavne pravice do verske svobode, ve in »vidi« samo cerkev. Kot da je molitev nekega posameznega vernika ali maša v cerkvi odvisna od zbiranja podpisov za odpravo državnega financiranja cerkve. Zares čudno. Cerkvena izmišljotina.

Katoliška cerkev pravi: Stališča koalicije rušijo enakopravnost med organizacijami civilne družbe. Katoliška cerkev kot verska skupnost je sestavni del civilne družbe, od države bi morala biti ločena tudi celotna civilna družba.

Koalicija odgovarja: Katoliška cerkev ne more biti del civilne družbe. Civilna družba oz. njeni posamezni deli (društva, zavodi …) ne sklepajo mednarodnih pogodb in njihova matica ni tuja država. Civilna družba nima svoje vojske, kot jo ima Vatikan, del katerega je tudi cerkev v Sloveniji. Civilna družba nima svojih kuratov v slovenski vojski, kot jih ima Vatikan, nima svoje banke, ni bajno bogata. Institucije civilne družbe niso ustanovljene po predpisih tuje države, temveč Slovenije, kar pa ni slučaj pri katoliški cerkvi, saj so deli cerkve v Sloveniji ustanovljeni po tujem pravu (kanonskem) in ne slovenskem. To jasno izhaja iz vatikanskega sporazuma. Zato ni jasno, kako stališča koalicije rušijo enakopravnost med organizacijami civilne družbe, če cerkev ni del te civilne družbe.

Ni pa potrebno, da bi bila od države ločena tudi civilna družba, saj takšne »ločitve« ustava ne zahteva oz. predpisuje, kot je to primer pri verskih skupnostih.

Katoliška cerkev pravi: Stališča koalicije ocenjujemo kot netenje nestrpnosti in spodkopavanje demokratičnih temeljev.

Koalicija odgovarja: Koalicija naj bi po trditvah cerkve s svojimi stališči netila nestrpnost in spodkopavala demokratične temelje. Če bi to držalo, bi že morali biti sproženi ustrezni državni postopki, kar pa nam ni znano. Če nekdo deluje v skladu z ustavo, v smislu svobode izražanja pa izreče nekaj kritičnih besed na račun cerkve in države, ki podpira mnoga neustavna dejanja cerkve, je to po cerkvi netenje nestrpnosti in spodkopavanje demokratičnih temeljev. Jasno, da to ne drži. Koalicija vse te cerkvene navedbe zavrača. Zato se postavlja vprašanje, ali niso cerkvene ocene o netenju nestrpnosti in spodkopavanju demokratičnih temeljev, izrečene z namenom, da se Koalicijo za ločitev države in cerkve očrni, jo v javnosti predstavi kot nevarno, kar je znak vernikom, tako laikom kot klerikom, da je potrebno koalicijo in njene pripadnike preganjati. Ali ima cerkev v svojih vrstah zopet inkvizitorje, ki jim je cerkev dodelila nalogo, da v javnosti hujskajo zoper drugače misleče in verujoče?

Koalicija torej ne neti nestrpnost in ne spodkopava temelje demokracije. Vprašanje pa je, ali te oznake ne držijo za katoliško cerkev? Kako sicer tolmačiti naslednji zapis, ki je del uradnega cerkvenega nauka: »Cerkev ima v moči svoje božje ustanovitve dolžnost, da kar najvestneje varuje zaklad božje vere neokrnjen in nedotaknjen ter da stalno z največjo gorečnostjo čuje nad zveličanjem duš. Zato mora z največjo skrbnostjo odstranjati in izločati vse tisto, kar utegne nasprotovati veri ali kakorkoli postavljati v nevarnost zveličanje duš. – Zaradi tega ima Cerkev na temelju tiste oblasti, katero ji je zaupal njen božji ustanovitelj, ne le pravico, temveč tudi dolžnost, da ne le trpi, marveč da prepoveduje in obsoja katerekoli zmote, če tako zahtevata neokrnjenost vere in zveličanje duš.« (Strle Anton, Vera Cerkve, str. 203) Kako je to izgledalo v preteklosti, je znano: milijoni in milijoni mrtvih.

V bibliji med drugim piše: · Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,15) · Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica. (3 Mz 20,10) · Če kdo leži z ženo svojega očeta, s tem odgrne nagoto svojega očeta; naj bosta oba usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,11) · Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,13)

To je samo nekaj od množice zelo sovražnih in zločinskih citatov iz vaše biblije, ki jo ljudem predstavljate celo kot božjo besedo. Ali ni Bog rekel: »Ne ubijaj!«? Znani nemški zgodovinar Karlheinz Deschner je rekel, da na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20. stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«. (Die beleidigte Kirche«, str. 42) To o nestrpnosti in spodkopavanju demokratičnih temeljev družbe s strani cerkve pove vse. Jasno je, da to kar cerkev pripisuje koaliciji, dela že stoletja sama.

Zato so ocene nekaterih, da je cerkev veliko breme za moderno družbo, zelo mile v primerjavi s tem, kar je rekel zgodovinar Deschner.

Odgovori koalicije na druge navedbe katoliške cerkve

Katoliška cerkev pravi: Finančna pomoč države cerkvenopravnim osebam je v skladu z Ustavo RS, zakoni in ustavno presojo Zakona o verski svobodi.

Koalicija odgovarja: Cerkev torej pravi, da je finančna pomoč države cerkvenopravnim osebam v skladu z Ustavo RS, zakoni in ustavno presojo Zakona o verski svobodi. Iz omenjenega bi izhajalo, da je vsaka državna finančna pomoč cerkvi oz. njenim cerkvenopravnim osebam v skladu z ustavo. To ne drži. Iz točke 130 odločbe Ustavnega sodišča z dne 15.4.2010, št. U-I-92/07-23 izhaja, da financiranje verskih skupnosti ni dolžnost države, ki bi izhajala iz 41. člena ustave, vendar to ne pomeni, da je takšno financiranje, če obstaja, samo po sebi ustavno nedopustno. Država, tako ustavno sodišče, sme zagotavljati gmotno podporo, če to ne nasprotuje načelu o ločenosti države in verskih skupnosti in sicer zlasti iz tega načela izvirajoči zahtevi po verski nevtralnosti države. Ustavno sodišče torej veže državno financiranje cerkve na določne pogoje, predvsem mora biti država pri takšnem financiranju versko nevtralna.

Če država financira (gmotno pomaga) cerkvi, nikakor ni versko nevtralna!

Iz predpisov katoliške cerkve jasno izhaja, da je širjenje in obramba vere bistvena in stalna dolžnost vseh vernikov, tako laikov kot klerikov, in seveda vseh cerkvenopravnih oseb.

Da je temu tako, izhaja iz Katekizma katoliške cerkve (št. 899 in naslednji): · »Poučevati koga z namenom, da bi ga privedli k veri, je naloga vsakega pridigarja in celo vsakega verujočega.« · »Svojo preroško poslanstvo izvršujejo laiki tudi z evangelizacijo, to je z ‘oznanjevanjem Kristusove blagovesti s pričevanjem življenja in besede.’ …« · »Verniki, natančneje laiki, so na najbolj sprednji črti življenja Cerkve; …«

in

Zakonika cerkvenega prava: · »Vsi verniki imajo dolžnost in pravico prizadevati si, da se bo božje oznanilo odrešenja bolj in bolj širilo med vse ljudi vseh časov in po vseh krajih zemlje.« (kanon 211) · »Ker je celotna Cerkev po svoji naravi misijonarska in je delo evangelizacije treba imeti za temeljno dolžnost božjega ljudstva, naj vsi verniki, zavedajoč se svoje odgovornosti, sprejemajo svoj delež pri misijonskem delu.« (kanon 781)

Vsa cerkvena dejavnost je torej usmerjena v širjenje vere (evangelizacija, misijoni …). Da lahko cerkev širi vero, mora imeti sredstva. Ogromno ima svojih, nekaj jih dobi od drugod in npr. od države. Ne glede na to, od kod izvirajo sredstva, jih je cerkev dolžna nameniti za širjenje vere, saj je to, kot že navedeno, njena bistvena dolžnost.

Če država financira oz. gmotno pomaga cerkvi (in njenim organizacijam), le-ta tako ali drugače uporabi državna sredstva za širjenje svoje vere. Tudi z državnimi sredstvi se torej tudi širi katoliška vera, kar pomeni, da ta sredstva niso versko nevtralna. Zato tudi država ni več versko nevtralna, saj se z njenimi sredstvi širi katoliška vera, izvršuje se torej verska dejavnost. To pa je v nasprotju z že omenjenim stališčem ustavnega sodišča, da gmotna podpora cerkvi ne sme nasprotovati verski nevtralnosti države.

Država torej s svojimi sredstvi, ki jih plasira v cerkev in njene organizacije, pomaga pri širjenju vere, kar je bistvo cerkve. To velja tudi za področje socialne države, kjer bi lahko država po mnenju ustavnega sodišča gmotno pomagala cerkvi. Namreč tudi karitas je ustanovljen za širjenje in obrambo vere in je dobrodelnost samo drugotnega pomena. Karitas s sredstvi države tako ali drugače širi katoliško vero. Enako velja tudi za področje cerkvenega izobraževanja. Tudi na tem področju cerkev preko svojih šol (osnovna šola, gimnazije, teološka fakulteta) širi katoliško vero. To dela tako preko vodstva, kot tudi preko učiteljev, pri čemer je jasno, da so vse ključne pozicije v rokah »preverjenih katolikov«, ki imajo dolžnost, da vedno in povsod širijo vero. Ali pri tem cerkveno šolstvo izvaja javne programe, sploh ni pomembno, saj morajo katoliki tudi preko teh programov širiti vero. Ali oni to počnejo ali ne, ni bistveno, bistveno je, da je to njihova dolžnost.

Da je ustavno sodišče dopustilo gmotno podporo na področju socialne države, je po našem mnenju mogoče pripisati temu, da pač ne pozna dobro cerkvenih predpisov in njenega nauka ter ni dojelo, da se tudi preko karitasa … širi vera. Mogoče pa je še kakšen drug razlog, ki pa nam ni znan.

Tudi če cerkev pridobiva državna sredstva preko javnih razpisov, to ne spremeni dejstva, da bo ta denar pretežno ali v celoti uporabila za širjenje vere, vsi davkoplačevalci pa moramo pri tem nepravično, pod državno in cerkveno prisilo pomagati. V nasprotju s sodobnimi standardi, mislimo na pomoč civilni družbi, ki veljajo v 21. stoletju. Cerkev pa ni civilna družba, temveč specifična državno organizirana tvorba.

Katoliška cerkev pravi: Načelo ločitve ni sporno in ga Cerkev sprejema.

Koalicija odgovarja: Kaj je ločitev države in cerkve, je za cerkev že pred 2000 leti definiral Jezus iz Nazareta. Rekel je namreč, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta. S tem je katoliški cerkvi jasno povedal, da naj gradi duhovno (notranje) kraljestvo preko uresničevanja desetih Božjih zapovedi in Govora na gori, ki vsebujeta visoka etična pravila za mirno in bogato življenje na Zemlji. Pri življenju po teh načelih se v cerkvi sploh ne more pojaviti problem ločitve države in cerkve, še posebej ne, ker je Jezus tudi rekel: »dajte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega«. Jezus je tudi rekel, da lažje pride kamela skozi šivankino uho, kot bogataš v nebesa in »prodaj vse in mi sledi.« Jezus je bil tesar in ni živel na račun države in drugih. Tudi to so impulzi cerkvi, ki dodatno definirajo ločitev države in cerkve. Ker pa katoliška cerkev ne sledi Jezusu, pač stalno prihaja do zapletov v zvezi s tem. Trditev, da katoliška cerkev sprejema načelo ločitve velja torej samo navidezno. V praksi si cerkev prizadeva, da se to načelo odstrani, saj želi biti država v državi oz. nad državo.

Katoliška cerkev pravi: Glede vprašanja financiranja poudarjamo, da država ne financira niti Katoliške Cerkve niti drugih Cerkva in verskih skupnosti, pač pa omenjenim subjektom zaradi njihove splošne koristnosti lahko finančno pomaga.

Koalicija odgovarja: Gre za igro besed, s katero želi cerkev prikriti bistvo stvari, to pa je, da dobiva davkoplačevalski denar za svojo dejavnost. In ta dejavnost je lahko samo verska, kajti gre za versko skupnost.

Cerkev pravi, da je splošno koristna. Ali je lahko splošno koristna, če: · ne priznava slovenske ustave, če je ta v nasprotju z njenimi evangeliji (KKC, št. 2242) · »prisilno« krsti dojenčke in z večnim peklom grozi tistim, ki ne dajo krstiti svojih otrok (ZCP, kanon 687: »Starši so dolžni poskrbeti, da bodo otroci krščeni v prvih tednih …« ali »Kdor trdi) · ne priznava celovitega izstopa in izobči oz. prekolne tiste, ki iz nje izstopijo · ne priznava slovenske ustave, saj podpira smrtno kazen (KKC, št. 2266 in 2267), ki je v Sloveniji po ustavi ni · ne priznava pravice do življenja, saj je v bibliji, ki je zanjo božja beseda in je še sedaj veljavna, predvidena smrtna kazen za mnoge moralne prekrške (po predpisih stare zaveze, ki jih mora vsak katolik vestno izpolnjevati, je potrebno pobiti homoseksualce, prešuštnike, trmoglave sinove, ženske, ki so jih razglasili za čarovnice, tiste, ki ne poslušajo duhovnikov in podobno) ·  diskreditira ženske in jih ne smatra enakim moškim, saj trdi: ◦ ženske so določene predvsem za to, da zadovoljijo moško pohotnost (Johannes Chrysostomos, 349-407, grški cerkveni učitelj) ◦ ženska je manjvredno bitje, ki ga Bog ni ustvaril po svoji podobi. Naravnemu redu ustreza, da žene služijo možem (Cerkveni oče Avguštin, 354-430 – Avguštin velja za enega najpomembnejših cerkvenih učiteljev) ◦ bistvena vrednota žene je v njeni sposobnosti rojevanja in njeni gospodinjski koristi (Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj 1225-1275) ◦ žena mora pokriti glavo, ker ni podoba Boga (Ambrozij, cerkveni učitelj, 339-397) ◦ ali je tudi Jezus iz Nazareta rekel, da je ženska „ustvarjena kot pomočnica človeku“, kot je to dne 15.7.2001 v katoliškem tedniku Družina zapisal župnik Pacek?

Ali je lahko cerkev splošno koristna? Za nas vsekakor ne, pa še za mnoge druge tudi ne.

Katoliška cerkev pravi: Verniki plačujejo davke, davke prav tako plačujejo cerkvenopravne osebe, zato je zaradi enakega obravnavanja potrebno imeti do vseh enake kriterije.

Koalicija odgovarja: Ni nam znan noben zakon, ki določa, da verniki plačujejo davke. Ko nekdo kupi v trgovini kruh, plača DDV kot potrošnik oz. kupec in ne kot vernik ali ateist. Tudi dohodnine ne plačujejo verniki, temveč prebivalci oz. rezidenti Slovenije. Katoliški verniki ne plačujejo niti cerkvenega davka, ki bi ga uvedla sama cerkev. Zakaj ne? Na ta način bi lahko pokrili vse svoje potrebe, saj ima cerkev več kot milijon svojih članov. Enako velja za cerkvenopravne osebe. Ne plačujejo davkov kot cerkvenopravne osebe, temveč kot zavodi, društva …In čisto na koncu: Vsi plačujemo davke in samo verniki RKC in še nekaterih verskih skupnosti imajo privilegij, da za njihove verske potrebe plačujemo vsi davkoplačevalci. Gre torej za hudo manipulacijo klera: češ tudi verniki imajo pravico do koristi iz davkov, ne povedo pa, da imajo poleg svojih verskih tudi vse ostale pravice, izhajajoče iz davkov, tako kot vsi državljani. Nedopustno zavajanje!

Posnetek tiskovne konference:

http://www.za-misli.si/subkultura/310-tiskovna-konferenca-koalicije-za-locitev-drzave-in-cerkve

  • Share/Bookmark
 

Objavljeno v Ponedeljek, 23. April 2012 ob 18:54 in zapisano pod miks. Komentarjem lahko sledite preko RSS 2.0 vira. Lahko napišete komentar, ali jim sledite preko trackback s svoje strani.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !