Križarska vojna zoper veganstvo

Datum objave: 22.08.2011 ob 23:28
Kategorija: miks

V Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani (UKC) je zaradi sepse umrl desetmesečni dojenček, ki naj bi bil podhranjen, njegovi starši pa naj bi bili vegani. V zvezi s tem dogodkom je UKC organiziral tiskovno konferenco o priporočenih smernicah o prehrani otrok, na kateri je nastopilo nekaj zdravnikov. Ker je bilo na tiskovni konferenci slišati, da krivde za otrokovo smrt nihče ne pripisuje načinu prehrane, se postavi vprašanje, zakaj je bila potem tiskovna konferenca namenjena načinu prehrane otrok? Zakaj je bilo na tiskovni konferenci govora v glavnem samo o vegetarijanstvu oz. veganstvu, če vzrok smrti otroka ni način prehrane? Očitno je medicinska stroka na ta način, torej posredno, želela javnosti sporočiti, kaj je po njenem pravi vzrok smrti. In to kljub temu, da še ni znan vzrok smrti in da bo o tem pripravljeno tudi izvedensko mnenje.

Če je bil otrok podhranjen, temu ne more biti kriva vegetarijanska ali veganska prehrana, temveč to, da mu starši niso dali dovolj hrane ali pa da je bil bolan in ga starši niso peljali k zdravniku. Nerazumljivo tudi je, da uradna medicinska stroka krivi vegansko prehrano staršev za smrt dojenčka, če se še sploh ne pozna vzroka smrti, ve se namreč samo to, da je prišlo do sepse, torej zastrupitve krvi. Namesto da bi počakala na uradne rezultate vzroka smrti, je ta dogodek s pomočjo medijev izkoristila za napad na vegetarijanstvo oz. veganstvo. Gre za neetično in nepošteno dejanje. Nerazumljivo je tudi, da predstojnik malega in v svetovnem merilu nepomembnega kliničnega oddelka UKC Ljubljana na tiskovni konferenci pravi, da pri veganstvu ni mogoče zagotoviti vnos vseh potrebnih snovi, zato je ta način prehrane škodljiv in zdravju nevaren, še posebej pri otrocih (Delo, 12.8.2011), ker je to preprosto laž. To dokazujejo tudi stališča nekaterih velikih dietetičnih organizacij na svetu. Stališče dveh največjih dietetičnih organizacij na svetu, ADA (American Dietetic Association) in DC (Dietitians of Canada) je, da so uravnotežena veganska in ostale vrste vegetarijanske prehrane primerne za vsa življenjska obdobja, vključujoč nosečnice, doječe matere, dojenčke, otroke in odraščajoče ter da vegetarijanska in veganska prehrana lahko zadovolji potrebe po vseh makro in mikrohranilih, vključno z beljakovinami, železom, cinkom, kalcijem, vitaminom D, riboflavinom, vitaminom B12 vitaminom A, maščobami omega-3 in jodom. Veliko število ameriških in kanadskih strokovnjakov pravi, da je uravnotežena veganska prehrana primerna za vse starostne kategorije, torej tudi za dojenčke in otroke, peščica slovenskih zdravnikov pa to zanika in celo trdi, da je veganska prehrana škodljiva. Kdo je sedaj škodljiv: veganska prehrana ali stališče slovenskih zdravnikov na tiskovni konferenci o veganski prehrani? Dokaz o nestrokovnosti in neznanju omenjenih zdravnikov je tudi to, da v svetu živi veliko število zelo zdravih veganov, tudi otrok, pri čemer se njihovo število povečuje. Mnogo teh veganov in njihovih otrok živi tudi v Sloveniji.

Iz stališča obeh omenjenih dietetičnih organizacij tudi jasno izhaja, da pravilno sestavljena vegetarijanska in veganska hrana niti teoretično ne moreta biti vzrok smrti. Vzrok smrti je lahko podhranjenost, kar pa seveda z načinom prehrane ne more biti v zvezi, saj podhranjenost pomeni, da otrok ne dobi hrane oz. dovolj hrane. Kot že navedeno, pravilno sestavljena vegetarijanska in veganska hrana dojenčku zagotavljata vse, kar potrebuje za pravilen in zdrav razvoj. Zato je tudi povsem nerazumljivo, da naj bi razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo pri dojenčkih odsvetoval vegetarijansko prehrano, vegansko pa celo prepovedoval, kot je bilo to omenjeno na tiskovni konferenci. Najbolj zdrava hrana prepovedana, tista, ki pa je najbolj škodljiva, to je mešana (z mesom in drugimi živili živalskega izvora), pa se priporoča. Če je omenjeni kolegij res prepovedal vegansko prehrano pri otrocih, kar je sicer zelo težko verjeti, saj nima nikakršnih pristojnosti, da bi lahko komurkoli kaj prepovedal, najmanj pa način prehranjevanja, gre za skrajno škodljivo dejanje, ki ima lahko za mnoge otroke zelo hude posledice. Namreč, za meso in druga živila živalskega porekla je nesporno znanstveno dokazano, da so rizični faktor za mnoge bolezni kot so npr. rak, srčno-žilne bolezni, diabetes, osteoporoza … Po mnenju uradne medicinske stroke bi dojenček torej moral uživati živila, ki mu lahko prinesejo bolezen in s tem trpljenje ter celo smrt, prehrane, ki pa prej omenjenih škodljivih živil nima ali pa bistveno manj, pa ne bi smel uživati. V čigavo korist deluje slovenska uradna prehranska stroka: v korist zdravja ali bolezni? V korist otrok ali medicine oz. farmacije? Ali ne gre za izjemno škodljivo doktrino? Doktrino iz nekega drugega časa! Kaj dela meso, torej nekaj zelo škodljivega, v nežnem telesu dojenčka, si je zelo težko predstavljati. Vsekakor pa v  otrokov prebavni trak in druge dele telesa prinaša izjemno škodljive snovi, ki otroka lahko programirajo za bolezen v prihodnje. Ker se otrokov okus formira v zgodnjem otroštvu, je jasno, zakaj uradna stroka zahteva, da mora dojenček že kmalu po rojstvu začeti uživati meso. Zato, da si bo pridobil okus po mesu, posledica česar seveda bo, da bodo kasneje mnogi otroci postali mesojedci, da se torej prepreči, da bi bili otroci vegani oz. vegetarijanci.

Še enkrat: Stališče ADA in DC je, da so uravnotežena veganska in ostale vrste vegetarijanske prehrane primerne za vsa življenjska obdobja, vključujoč nosečnice, doječe matere, dojenčke, otroke in odraščajoče ter da vegetarijanska in veganska prehrana lahko zadovolji potrebe po vseh makro in mikrohranilih, vključno z beljakovinami, železom, cinkom, kalcijem, vitaminom D, riboflavinom, vitaminom B12 vitaminom A, maščobami omega-3 in jodom. In še: Vegetarijanska prehrana poleg tega ponuja mnoge prednosti, saj imajo vegetarijanci dokazano manjši indeks telesne teže ter manjšo možnost za pojav ishemične bolezni srca, prav tako imajo manjšo koncentracijo holesterola, nižji krvni tlak in manjšo možnost za povišanje tlaka, za pojav diabetesa tipa 2 in raka prostate ter debelega črevesa. (http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?pnm=03694)

Ob takšnih nerazumljivih stališčih zdravnikov UKC Ljubljana, ki očitno izhajajo iz uradne medicinske doktrine, se postavi vprašanje, čemu to služi oz. kaj je namen tega? Mogoče želi stroka na vsak način odvrniti ljudi od vegetarijanske in veganske prehrane? Da bi še naprej imela zagotovljene paciente za svojo dejavnost, kajti nesporno je, da živila živalskega porekla prinašajo ljudem vedno več bolezni in s tem vedno več dela zdravnikom. Če bi bili ljudje vegetarijanci ali celo vegani, bi bilo bolezni bistveno manj in s tem tudi dela za medicino in farmacijo. S podpiranjem vegetarijanstva in veganstva bi medicina torej žagala vejo, na kateri sedaj sedi. Takšno ravnanje uradne medicine je seveda v skladu tudi s Hipokratovo prisego, po kateri bolniki niso na prvem mestu, temveč so na prvem mestu zdravniki in njihov položaj. To jasno izhaja iz dejstva, da prvi trije členi te prisege govorijo o zdravnikih, bolnik pride na vrsto kasneje.

S svojim nerazumnim in škodljivim zavajanjem glede vegetarijanske oz. veganske prehrane uradna medicina, pa ne škodi samo zdravju ljudi, temveč tudi pomembno vpliva na naravo in živali. Dokazano je, da je masovna živinoreja, od koder izvirajo živila živalskega porekla,   okoljsko in podnebno zelo škodljiva. Pesticidi in druga strupena sredstva, gnoj in gnojnica … zelo uničujejo okolje, živinoreja (vse, kar je v povezavi s proizvodnjo in prometom živil živalskega porekla) pa ima tudi v podnebnih spremembah zelo velik delež, saj po nekaterih podatkih emitira v ozračje celo več kot polovico vseh škodljivih toplogrednih plinov. Vse to uničevanje podpira slovenska uradna medicina, ko popolnoma neupravičeno odsvetuje oz. celo prepoveduje vegetarijansko oz. vegansko prehrano. Poleg tega pa podpira seveda tudi neizmerno trpljenje živali na farmah množične živinoreje in v klavnicah. Zato uradna medicina zaradi svojih škodljivih stališč glede prehrane nosi zelo veliko odgovornost pri boleznih in v uničevanju narave ter trpljenju živali. Glede na zakon, kar seješ, to žanješ, se ji utegne vse to vrniti.

Namesto da bi stroka podpirala brezmesno prehrano, saj je meso, kot že navedeno, dokazljivo rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, sili starše k temu, da svoje otroke hranijo z mesom in s tem k ogrožajo svoje lastne otroke, ki imajo lahko zaradi tega velike zdravstvene težave v nadaljnjem toku življenja. Pri vsem tem ne gre samo za velik napad na otroke, temveč tudi na vegetarijanstvo oz. veganstvo, ki že prerašča v križarsko vojno, saj mnogi zdravniki in drugi strokovnjaki izkoristijo vsako priložnost, da delujejo proti obema vrstama prehrane. Gre za namerno škodovanju vegetarijanstvu in veganstvu. Očitno gre pri vsem tem za patološko nasprotovanje uradne stroke predvsem veganstvu, ki ga očitno mnogi strokovnjaki osebno ne sprejemajo, pa čeprav ga potrjujejo ga znanstvene raziskave. Ker ga osebno ne sprejemajo, tudi druge ljudi odvračajo od njega.  Gre za veliko sebičnost. Moja resnica je resnica za vse, pravijo.

Nekateri mediji so bili v poročanju o tem primeru pristranski, saj niso predstavili tudi druge plati medalje. Niso si priskrbeli mnenj tistih strokovnjakov, ki podpirajo tako vegetarijansko in vegansko prehrano in jih objavili. S tem je uradna stroka dosegli svoj cilj – da je zadeva predstavljena samo enostransko, njim v korist.

Kakšno verodostojnost lahko uživa uradna medicinska stroka, če prepoveduje zdravo, propagira pa škodljivo hrano? In s tem podpira uničevanje narave in trpljenje živali, pa seveda tudi ljudi? Kako dolgo ji bo to še uspevalo.

Koliko otrok je umrlo zaradi sepse, so pa bili mesojedci? Vsak četrti umre iz tega razloga! Je bila sklicana tiskovna konferenca in rečeno, da je otrok užival meso?

Koliko poslovne škode lahko utrpijo trgovine z vegetarijansko in vegansko prehrano zaradi neutemeljenih obtožb oz. napadov zdravnikov na vegansko prehrano?

Vlado Began

Vir:  http://www.began.si/komentar.html

  • Share/Bookmark
 

Objavljeno v Ponedeljek, 22. Avgust 2011 ob 23:28 in zapisano pod miks. Komentarjem lahko sledite preko RSS 2.0 vira. Lahko napišete komentar, ali jim sledite preko trackback s svoje strani.

1 komentar na “Križarska vojna zoper veganstvo”

#1
Borislav Kosi
Borislav Kosi

Cerkveno zaničevanje živali in mesojedstvo

Ob škandalozni tiskovni konferenci v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani v zvezi s smrtjo dojenčka zaradi sepse in priliko izkoriščajočem zdravniškem svarjenju pred vegetarijanstvom/veganstvom se človeku postavlja kar nekaj vprašanj o vzrokih takega ravnanja.

Temeljni kamen višje stopnje grozodejstev nad živalmi – in posledično nezdravega, vsejedega načina življenja – kot v zgodovinskih obdobjih pred njo je vsekakor postavila Rimskokatoliška cerkev (RKC) z izbrisom dejstva, da imajo tudi živali dušo. Glavna akterja pri tem sta bila glavni katoliški teolog in »svetnik« Tomaž Akvinski in katoliški filozof Descartes. Tudi zaradi odnosa katolicizma do živali sem se pred približno petnajstimi leti IZPISAL iz RKC.

Še danes se zaradi podpore Petrovega stola v imenu »boga« žrtvuje ogromno živali: klavnice, krznarske farme, lov, ribolov, poskusi na živalih, klanje živali za božič in veliko noč. Ja, res je. Danes katoliška duhovniška kasta živali ne mori več direktno, s svojimi rokami v cerkvah – kot je to počela tempeljska duhovščina v stari zavezi, ali pa še dandanes muslimani. Toda kakšen absurd! V imenu kneza miru, Jezusa Kristusa, in v Njegovo »slavo«, kneza miru, ki je prišel na ta planet tudi za živali in naravo, ne samo za ljudi, tečejo za oba največja katoliška praznika reke krvi na najbrutalnejši način ubitih živali – kar dandanes naredijo kar verniki sami. Na čigav ukaz? Na ukaz krutega katoliškega boga podzemlja? Kristus in Bog Oče-Mati nimata s tem nobene zveze!

Kot so ugotovili veliki možje preteklosti (Pitagora, Leonardo da Vinci, Schopenhauer, Tolstoj, … ): Mesojedi ljudje so resnično potujoči grobovi, v katerih so pokopane živali in dokler bodo klavnice, bodo tudi bojišča. Posvetilo in »blagoslov« pri umoru živali in zaužitju njihovih trupel pa daje katoliški kler – ali z žegnanjem šunke ali s Hubertusovimi mašami (žegen trupel divjih živali). Čeprav sem prepričan, da se tudi med duhovščino najdejo vegetarijanci/vegani, je vseeno bistveno več duhovnikov in župnikov, ki izživljajo svoje nizke, morilske strasti kot člani zelene, lovske bratovščine.

Danes je tudi vse premalo znano, da je RKC l. 314, na koncilu v mali Aziji prepovedala in preklela vegetarijanstvo. Nadaljnjih tisoč in več let so vegetarijancem, če se niso spreobrnili k mesojedstvu, vlivali tekoči svinec v usta ipd. Še do danes se RKC vegetarijancem ni opravičila, niti ni preklicala anateme nad njimi. Kaj šele, da bi priznala živalim dušo!

Torej odločitve RKC iz preteklosti še kako veljajo tudi dandanašnji.

Logično je tudi vprašanje, zakaj je bilo in je cerkvi še vedno toliko do tega, da bi človeštvu prikrila Jezusovo ljubezen do živali in celotne narave in da bi zatrla vegetarijanstvo.

Seveda tu ne gre samo za velikanske dobičke mesno predelovalne in farmacevtske industrije, kjer ima tudi cerkev svoje delnice in drug kapital. Danes je znanstveno dokazano s strani institutov in znanstvenikov s celega sveta – predvsem seveda tistih, ki niso na plačilni listi raznoraznih lobijev, da je mesojedstvo poleg drugega glavni rizični faktor za nastanek bolezni – berimo recimo »Kitajsko študijo«, prevedeno tudi v slovenščino, ali pa »Vegetarijansko jejmo, se mesu odpovejmo«, izdalo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. V moderni zahodni, na znanosti temelječi civilizaciji bi seveda moral po vsej zdravorazumarski logiki ta znanstveni dokaz o zdravem veganskem načinu življenja biti prenešen v prakso. Zakaj se to ne zgodi? Jasno je, da bi se zdravi, energije polni ljudje pustili bistveno manj manipulirati – bolehnih ljudi pa je zelo vesel tudi farmacevtski lobi. Zaradi veganskega načina življenja bi tudi bolj razvili sočustvovanje do živali, narave in soljudi. Nivo zavesti takih posameznic in posameznikov bi se tako dvignila, s tem pa tudi sposobnost kritičnega reagiranja na prefinjene, toda krute metode manipulacije političnega podzemlja, katerega bistveni nosilni sestavni del je ravno cerkev. To pa ne bi bilo dobro, da se zgodi, a ne!?

Borislav Kosi, Križevci pri Ljutomeru

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !