Zamenjati urednika verskih oddaj na RTV Slo

Datum objave: 7.12.2010 ob 23:30
Kategorija: miks

Pobuda za zamenjavo urednika verskih oddaj na RTV Slovenija

RTV Slovenija je javni zavod in mora zato delovati v skladu z ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti. To pomeni, da mora na področju religije enakopravno obravnavati vse verske skupnosti, še posebej tiste, ki so registrirane v skladu s predpisi.

Po pregledu verskih oddaj na RTV pa je mogoče ugotoviti, da je v okviru verskega programa daleč največ programskega prostora namenjenega katoliški cerkvi.

Obstajajo tudi »cerkveni izobčenci«. To so nekateri sociologi religije, npr. dr. Smrke, dr. Černič, pa mogoče še kdo, ki so jim vrata na RTV zaprta, ker katoliška cerkev noče sodelovati v oddajah, če bodo sodelovali tudi oni. Gre za črno listo na nacionalni televiziji, ki jo je v bistvu izoblikovala katoliška cerkev. Tako je vsaj poročal tednik Mladina.

Urednik verskega programa na RTV Slovenija je, po naših podatkih, katoliški duhovnik.

Član oz. vernik katoliške cerkve, še posebej pa klerik, je dolžan po zakoniku cerkvenega prava vedno in povsod braniti in širiti katoliško vero. To torej velja tudi v tem primeru: katolik, ne glede na to, ali je laik ali klerik, je dolžan, da na RTV Slovenija brani in širi katoliško vero. Tako to velja tudi za urednika verskega programa, ki je katolik.

Katolik mora torej pri oddajah verskega programa nacionalne televizije braniti in širiti katoliško vero. Kot že navedeno, je v okviru programskega prostora daleč največ prostora namenjeno katoliški cerkvi. V Sloveniji je preko 40 registriranih verskih skupnosti in še mnogo več neregistriranih. Večine od teh ne zasledimo v programih RTV Slovenija. Zakaj? Ker niso zainteresirane ali ker nimajo možnosti?

Po ustavi so vse verske skupnosti enakopravne (7. člen), tudi v okviru RTV Slovenija. To pomeni, da jim mora biti dana možnost, da enakopravno nastopajo v okviru verskih in drugih oddaj. Kolikor je nam znano, te možnosti velika večina verskih skupnosti nima, zaradi česar ne more enakopravno s katoliško cerkvijo ali med seboj sodelovati v programskem prostoru RTV. Zato menimo, da se na RTV Slovenija kršijo ustava, zakoni in drugi pravni akti.

Zato predlagamo, da pristojni organi RTV raziščejo dejansko stanje, ugotovijo oz. preverijo odgovornost pristojnih urednikov, še posebej urednika verskega programa na TV Slovenija, in v kolikor ugotovijo protiustavno oz. nezakonito stanje, ustrezno ukrepajo. V vsakem primeru pa zamenjajo urednika verskega programa na TV Slovenija, ki mora po »defaultu« oz. nalogu svoje cerkve braniti in širiti katoliško vero v okviru verskih oddaj na nacionalni TV, z versko nevtralno osebo. In na ta način odpraviti za Slovenijo sramotno in protiustavno stanje, ko katoliška cerkev bolj ali manj vodi verski program nacionalne televizije. Kot da bi bila katoliška cerkev državna cerkev. 

Obrazložitev:

RTV Slovenija ima uredništvo verskih oddaj in v okviru tega je več oddaj. Tako ima oddaje Ozare, Sveto in svet, Duhovni utrip, Obzorja duha, prenaša tudi bogoslužja prvo nedeljo v mesecu, ima pa še druge verske vsebine.

V letnem poročilu Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2009 piše: V preteklem letu smo realizirali vse oddaje, ki smo jih načrtovali: obzorja duha, Duhovni utrip, ozare, Sveto in svet, prenose nedeljskih maš, praznične prenose maš, prenos maše iz zamejstva, praznične poslanice, Urbi et orbi, Križev pot, portret msgr. Franca Boleta – plamen žive vere, Škofjeloški pasijon in Klic dobrote. Dodatno smo prenašali Latinsko sveto mašo sv. Martina s Svete gore nad novo Gorico. namesto dokumentarnega filma o škofu Vovku smo posneli božično dokumentarno oddajo Bog ji je dal tolk talentov in kupili dokumentarni film Božič v rimu.[1]

Oddaja Sveto in svet je na sporedu enkrat mesečno in v njej so gosti večinoma pripadniki katoliške cerkve, tako kleriki kot laiki. Tu in tam se najde kakšen evangeličan, pravoslavni vernik, musliman ali pripadnik druge verske skupnosti, razen kadar je oddaja namenjena neki verski skupnosti, kot npr. oddaja Položaj muslimanov v evropi (10.11.2010), kjer pa je tudi sodeloval katoliški škof. Nekatere oddaje tega sklopa so v celoti namenjene katoliški cerkvi, kot npr. oddaje Slovenski evharistični kongres 2010, Pogovor s slovenskimi škofi, Katoliška cerkev v Sloveniji. Gre za oddaje v letu 2010. Podobno je tudi v prejšnjih letih. Nerazumljivo je, da so ostale verske skupnosti v tej oddaji diskriminirane in jim ni omogočen enakopraven nastop, kot to izhaja iz ustave. Kot da bi bila oddaja Svet in sveto katoliška oddaja, predstavniki ostalih verskih skupnosti pa so zgolj za okras. Kot da bi bila RTV Slovenija katoliška televizija. Kakšno vlogo pri tem ima urednik verskega programa, ki je katoliški duhovnik? Znano namreč je, da morajo člani oz. verniki katoliške cerkve, še posebej pa kleriki, po katoliškem nauku vedno in povsod braniti in širiti katoliško vero. Tudi na RTV. Ali je takšna diskriminacija mnogih verskih skupnosti s strani RTV Slovenija, ta pa je javni zavod, odsev katoliškega nauka, ki obstaja na RTV Slovenija? 

Zanimiv je tudi odziv nekaterih gledalcev na favoriziranje katoliške cerkve v tej oddaji. Na forumu RTV lahko tako beremo:

Re: “sveto “in svet

Ivo Lola je napisal(-a):

primavera08 je napisal(-a):

Pogosto gledam vašo oddajo in se vedno znova sprašujem, kako je lahko na nacionalni tv tako nedemokratična, ideološka oddaja. Odpirate sicer dobre teme,

a vedno so gostje indoktrinirane osebe, če uporabim milo besedo.

Zakaj ne upate povabiti v goste priznanega strokovnjaka religiologije, ki je ideološko neobremenjen, dr.Aleša Černiča.

Dozdeva se namreč, da imajo v vaši oddaji mesto le tiste osebe, ki “trobijo v isti rog”.

Prav je, da se zavedate, da vas ne plačuje Vatikan, ampak davkoplačevalci Slovenije, ki vendarle niso vsi člani rimokatoliške cerkve.

Se strinjam. Te vatikanščine je v progamih “nacionalke” toliko, da človeka vse mine. Veliko je tudi tihe vatikanske propagande skozi druge novice in seveda na horuk “skup sklamfanih” “dokumentarcev” v zagovor medvojne kolaboracije z okupatorjem.

Eh, dragi moj Ivo,

vse to je končni produkt veseljaškega udejanjanja metodologije znanstvenega materializma.[2] 

Podobno kot v oddaji Sveto in svet je tudi v oddaji Obzorja duha. Na spletni strani RTV med drugim o tej oddaji piše: V njej spremljamo dogodke v velikih verstvih doma in po svetu. Veliko pozornost namenjamo avtohtonima veskima skupnostima Katoliški in Evangeličanski cerkvi.[3] Ta oddaja je torej v pretežni namenjena katoliški cerkvi, delno pa še evangeličanski cerkvi. Manjša verstva nimajo dostopa do te oddaje. Ali ne gre za hudo diskriminacijo manjših verskih skupnosti? In s tem za protiustavno delovanje RTV, ki ne spoštuje načelo enakopravnosti, ki ga zahteva ustava v 7. členu?

Manjšim verskim skupnostim je namenjena oddaja Duhovni utrip. Vendar pa je ta oddaja namenjena okoli 40 registriranim verskimi skupnostim in še neregistriranim, ki jih tudi ni malo. Ena oddaja za več kot 40 verskih skupnosti in ena za dve ali tri verske skupnosti. Duhovni utrip proti Obzorja duha! Kakšna velika neenakopravnost manjših verskih skupnosti, več kot 40 jih ima namreč samo eno oddajo, z večjimi oz. katoliško in evangeličansko cerkvijo, ki imata v bistvu svojo oddajo. Ali ni tudi v tem pogledu hudo kršena ustava, ki verskim skupnostim jamči enakopravnost.

Tudi oddaja Ozare favorizira katoliško cerkev. Iz arhiva oddaj, ki je dosegljiv na spletni strani, gre za nekaj oddaj iz leta 2008, je razvidno, da so v njej sodelovali večinoma njeni člani, samo nekajkrat je v njej sodeloval predstavnik evangeličanov. Kje pa so druge verske skupnosti? Ali niso hotele sodelovati ali pa jim ni bilo omogočeno oz. jim ni omogočeno? Bolj verjetno je to drugo!

Poseben primer je tudi prenos bogoslužnih slovesnosti, torej maš. RTV Slovenija prenaša maše, v glavnem katoliške, vsako prvo nedeljo v mesecu na svojem prvem programu. Na ta način javni zavod, torej zavod, katerega je ustanoviteljica Republika Slovenija, sodeluje v evangelizaciji Slovenije, kar je nesprejemljivo. RTV Slovenija na ta način pomaga katoliški cerkvi pri širjenju katoliške vere. Seveda tudi evangeličanski, če prenaša tudi njene maše. Kaj pa druge verske skupnosti? Ali one nimajo prireditev, ki bi bile zanimive za slovenske gledalce? Katoliška cerkev ima vse možnosti, da sama prenaša svoje maše, saj ima radio Ognjišče, pa tudi svojo televizijo lahko ustanovi oz. jo celo ima. Gre za Exodus TV, ki je vidna po vsej Sloveniji.

Na spletni strani MMC, ki spada pod RTV Slovenija je link na katoliško spletno stran SUMA http://www.rtvslo.si/suma/, kar je nerazumljivo. Zakaj ni linkov tudi na spletne strani drugih verskih skupnosti? Zakaj samo spletna stran, ki pripada katoliški cerkvi? Tudi to kaže na hudo kršenje ustave, predvsem v pogledu enakopravnosti verskih skupnosti oz. njihovih organizacij.

Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti je 15.11.2010 organiziral javno tribuno o Izhodiščih za pripravo Zakona o verskih in svetovnonazorskih skupnostih. Na njej se je pojavila tudi RTV, v njenem imenu je za izjave nekaterih sodelujočih skrbela nuna, vsaj po oblačilu sodeč. Če je bila res nuna, je bila po vsej verjetnosti katoliška. Še ena izmed nerazumljivih potez javnega zavoda, zavoda, ki mora biti versko nevtralen, kot to izhaja iz načela ločenosti države in verskih skupnosti in imeti enakopraven odnos do vseh verskih skupnosti. Kar velja za vse katolike, velja tudi za nune: vedno in povsod morajo braniti in širiti katoliško vero. To seveda velja tudi pri pripravi poročila iz omenjene javne tribune. Kako se v takem primeru brani in širi katoliško vero? Zelo enostavno: z izborom gostov, ki npr. ne bi povedali nič kritičnega o katoliški cerkvi, če pa bi, pa se to ne bi predvajalo oz. z izborom gostov, ki bi govorili v prid cerkvi. Ali s postavljanjem vprašanj, ki ne bi pod vprašaj postavljala cerkev in zato tudi odgovori ne bi mogli biti podani v tej smeri. Kako je izgledal prispevek v programu, če je bil pripravljen in predvajan, nam ni znano in tudi ne trdimo, da je v tem smislu bil pripravljen.  Želimo samo prikazati, na kakšen način se brani in širi katoliška vera v različnih situacijah. Seveda lahko tudi na RTV Slovenija, na javnem zavodu, zavodu, ki je financiran iz obveznega prispevka, neke vrste davka, ki ga morajo plačevati vsi, ki imajo televizijo, tudi nekatoliki in drugače verujoči, čeprav so ti v izrazito neenakopravnem položaju s katoliki.

Neenakopravnost verskih skupnosti se kaže tudi pri dveh največjih krščanskih praznikih, to je veliki noči in božiču. Katoliški in evangeličanski, pa tudi pravoslavni cerkvi, so zagotovljeni nagovori njihovih vernikov v »prime time« na TV SLO 1, torej v najboljšem času – takoj po dnevniku okoli 20. ure. Ostalim krščanskim verskim skupnostim to ni omogočeno, če že dobijo možnost za nagovor, je to drugje in v bistveno slabšem programskem času. Ali ni zopet kršena ustava?

Kot že uvodoma navedeno, obstajajo tudi »cerkveni izobčenci«, vsaj po poročanju tednika Mladina.[4] To so nekateri sociologi religije, npr. dr. Smrke, dr. Černič, pa mogoče še kdo, ki so jim vrata na RTV zaprta, ker katoliška cerkev noče sodelovati v oddajah, če bodo sodelovali tudi oni. Gre za črno listo na nacionalni televiziji, ki jo je v bistvu izoblikovala katoliška cerkev. Gre za izsiljevanje katoliške cerkve, na katero pristaja javni zavod.  Nerazumljivo je, da vodstvo RTV Slovenija pristaja na takšen izsiljevalski odnos s strani katoliške cerkve, ki je nenazadnje tuja oseba, saj ima sedež v mestu Vatikanu. Ali je tudi naloga vodstva braniti in širiti katoliško vero?

Kot že navedeno, je dolžnost vsakega katolika, tako laika kot klerika, braniti in širiti katoliško vero. To velja tudi za katolike na RTV. Ali oni to delajo ali ne, v tem trenutku niti ni bistveno, gre za to, da imajo to dolžnost. Iz vsega povedanega pa je očitno, da nekateri to delajo. Zato še nekaj misli v zvezi s tem.

Katoliška cerkev trdi, da »Cerkev ima v moči svoje božje ustanovitve dolžnost, da kar najvestneje varuje zaklad božje vere neokrnjen in nedotaknjen ter da stalno z največjo gorečnostjo čuje nad zveličanjem duš. Zato mora z največjo skrbnostjo odstranjati in izločati vse tisto, kar utegne nasprotovati veri ali kakorkoli postavljati v nevarnost zveličanje duš. – Zaradi tega ima Cerkev na temelju tiste oblasti, katero ji je zaupal njen božji ustanovitelj, ne le pravico, temveč tudi dolžnost, da ne le trpi, marveč da prepoveduje in obsoja katerekoli zmote, če tako zahtevata neokrnjenost vere in zveličanje duš.«[5] Katoliki na RTV imajo torej dolžnost, da odstranjajo in izločajo vse tisto, kar nasprotuje katoliški veri. To velja tudi za katolike v uredništvu verskega programa.

Katoliška cerkev tudi do žensk ni prizanesljiva. Še danes jim ne priznava enakopravnega položaja z moškimi. Še več: žali jih, ponižuje in jim ne priznava človekovega dostojanstva. Ena izmed njenih izjav, ki ni bila preklicana: Ženske so določene predvsem za to, da zadovoljijo moško pohotnost (Johannes Chryostomos, 349-407, grški cerkveni učitelj). Podobnih izjav znanih katoliških oseb je še kar nekaj. Ena izmed bolj milih je tista, ko je župnik Jože Pacek javno zapisal, da je ženska »ustvarjena kot pomočnica človeku.«[6] Podobno je v odnosu do judov. Cerkev je na tretjem lateranskem koncilu (1179) celo preklela oziroma izobčila kristjane, ki si drznejo živeti z judi. Cerkveni nauk je bil podlaga za pregon in uničevanje judov v zgodovini in še zlasti med 2. svetovno vojno. »Tako sem danes prepričan, da ravnam v smislu vsemogočnega Stvarnika: s tem, ko se obranim judov, se bojujem za Gospodovo delo,« je izjavil katolik Adolf Hitler. »Svojo dolžnost opravljam s čisto vestjo in z vernim srcem.« (Adolf Eichmann, 1906-1962, SS-Obersturmbannfuehrer, je v teku »dokončne rešitve« organiziral transport judov v uničevalna taborišča).[7] Seveda je vse to v stilu samodeklarirane cerkvene dolžnosti o varovanju resnice, ki da jo ona edina poseduje. Vse, kar je temu nasprotno, je potrebno odstraniti, izhaja iz katoliškega nauka. Temu morajo slediti vsi katoliki, ne glede, kje so. Tudi na RTV. Ali oni temu sledijo, je drugo vprašanje. Dolžnost pa je. »Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov.« (Ambrozij »sveti«)

Kakšne so še dolžnosti katolikov? V celoti morajo slediti bibliji, ki je po nauku katoliške cerkve božja beseda. Kot za celotno biblijo, tudi zanje velja naslednji biblijski napotek: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 13,1). Torej morajo slediti naslednjim biblijskim napotkom:

  • Čarovnice ne puščaj pri življenju. (2 Mz 22,17)
  • Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica. (3 Mz 20,10)
  • Če kdo leži z ženo svojega očeta, s tem odgrne nagoto svojega očeta; naj bosta oba usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,11)
  • Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,13)
  • Če kdo leži s svojo snaho, naj bosta oba usmrčena; ravnala sta sprevrženo; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,12)
  • Če si kdo vzame ženo in še njeno mater, je to krvoskrunstvo; njega in njiju naj sežgejo v ognju, da ne bo krvoskrunstva med vami. (3 Mz 20,14)
  • Če kdo spolno občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite! (3 Mz 20,15)[8]
Temu morajo katoliki slediti tudi na RTV Slovenija, torej na javnem zavodu. Čeprav je v Sloveniji prepovedana smrtna kazen in človekovo življenje nedotakljivo (17. člen ustave), morajo katoliki slediti tem biblijskim napotkom, saj katoliška cerkev ne priznava slovenske ustave, če nasprotuje evangelijem. Trdi namreč, da je državljan »po vesti dolžan, da ne sledi predpisom državnih oblasti, kadar te določbe nasprotujejo zahtevam nravnega reda, temeljnim pravicam ljudi ali naukom evangelija.«[9] Po katoliškem nauku je torej dovoljeno ubijanje ljudi, ki storijo določene prekrške oz. kršijo norme, ki jih je postavila cerkev. In v bibliji se nahaja še mnogo primerov, ko je potrebno ubiti ljudi. Biblija še v mnogih drugih delih vsebuje skrajno negativne vsebine. Gre za izjemno nemoralne, surove, k nasilju, uničevanju, morjenju in ubijanju spodbujajoče vsebine. Gre za vsebine, ki hujskajo k hudodelstvu, rasnemu in drugemu sovraštvu in k vojni. Po mnenju več kot ducata slovenskih novinarjev, urednikov in piscev je najškodljivejša knjiga na svetu. Spodbudila je nemalo vojn, navdihovala morilce in upravičevala množično ubijanje.[10] Ali ni vse to je ideološka podlaga katolikov, tudi na RTV Slovenija. In temu so dolžni slediti, kot že navedeno.

Na podlagi navedenega bi bilo mogoče reči, da RTV Slovenija, ki je del države, saj je njen ustanovitelj in lastnik Republika Slovenija, pomaga katoliški cerkvi pri širjenju njene vere. Pomaga cerkvi, ki jemlje otrokom versko svobodo, saj jih krsti brez njihovega soglasja, čemur bi lahko rekli prisilni krst, s čimer ti postanejo cerkveni člani. Na ta način deluje v nasprotju z 41. členom ustave, ki tudi otrokom garantira versko svobodo. Ko pa ti prisilni krščenci oz. prisilni člani cerkve želijo izstopiti, pa jih čaka še eno presenečenje: cerkev ne dopušča celovitega izstopa. Zaradi krsta, ki vtisne v dušo otroka neizbrisno znamenje, tako cerkev, se ta zakramentalna povezanost ne da izbrisati in je zato krščenec, po nauku katoliške cerkve, večno vernik te cerkve. Tudi če formalno izstopi, ga še vedno vežejo cerkveni zakoni in ima do nje dolžnosti, kot jih je imel pred izstopom.

Ravnanja v zgoraj opisanem smislu nasprotujejo slovenski ustavi. Vendar ne samo ustavi, temveč tudi Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) iz leta 2005. Po 5. členu tega zakona so namreč novinarji, uredniki RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, dolžni pri svojem delu še posebej spoštovati načela nepristranskosti in celovitosti informacij, svetovnonazorskega pluralizma, ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov in zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj. Ali so vsa ta načela spoštovana pri verskih oddajah na TV Slovenija? Po našem ne. Po 4. členu istega zakona mora RTV Slovenija posebno pozornost posvečati položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti. Vsekakor RTV posebno pozornost posveča katoliški cerkvi, mogoče še evangeličanski in še kateri, večini pa posveča samo navadno pozornost, ki se kaže v tem, da so te v neenakopravnem položaju s katoliško cerkvijo. Kar pa je nezakonito in protiustavno, vsaj po našem mnenju.

Zato predlagamo, da pristojni organi RTV raziščejo dejansko stanje v smislu zgoraj navedenega, ugotovijo oz. preverijo odgovornost pristojnih urednikov, še posebej urednika verskega programa na TV Slovenija, in v kolikor ugotovijo protiustavno oz. nezakonito stanje, ustrezno ukrepajo. V vsakem primeru pa zamenjajo urednika verskega programa na TV Slovenija, ki mora po »defaultu« oz. nalogu svoje cerkve braniti in širiti katoliško vero v okviru verskih oddaj na nacionalni TV, z versko nevtralno osebo. In na ta način odpraviti za Slovenijo sramotno in protiustavno stanje, ko katoliška cerkev bolj ali manj vodi verski program nacionalne televizije. Kot da bi bila katoliška cerkev državna cerkev.

Predlagamo, da nas o svojih ukrepih oz. storjenih dejanjih v zvezi s to pobudo obvestite.

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve,

zanj odv. Vladko Began, pravni zastopnik društva


[1]    http://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/rtv-lp-2009.pdf.

[2]     http://www.rtvslo.si/svetoinsvet/forum.php.

[3]    http://www.rtvslo.si/obzorjaduha.

[4]    8.1.2010.

[5]    Strle, Anton, Vera Cerkve, Mohorjeva družba, Celje, 1997, št. 382, str. 203.

[6]    Družina, 15.7.2001.

[7]    http://www.zrtve-cerkve.org/

[8]    http://www.biblija.net/biblija.cgi.

[9]    Katekizem katoliške Cerkve, Slovenska škofovska konferenca,1993, Ljubljana,št. 2242, str. 563.

[10]  Jana, 12.7.2005.

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO

V četrtek, dne 9.12.2010 ob 12.00 prirejamo v Hostlu Celica, Metelkova 8, Ljubljana tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili pobudo za zamenjavo urednika verskih oddaj na RTV Slovenija.

Navedeno pobudo bo predstavil pooblaščenec društva Vlado Began.

Vabljeni!

Enhanced by Zemanta

  • Share/Bookmark
 

Objavljeno v Torek, 7. December 2010 ob 23:30 in zapisano pod miks. Komentarjem lahko sledite preko RSS 2.0 vira. Lahko napišete komentar, ali jim sledite preko trackback s svoje strani.

5 komentarjev na “Zamenjati urednika verskih oddaj na RTV Slo”

#1

Mislim, da naj bodo na programu oddaje, ki se pač gledajo, ki jih pač gleda dovolj veliko število ljudi. To je tudi namen televizije, da pač prikazuje kar ljudje radi gledajo. Česar ne marajo pač ni za na TV. V Slovenji je večina katolikov, tako, da je tudi del programa namenjen njim. Kar me ne zanima po tv, pač ne spremljam. Naprimer mehiške nedaljevanke me popolnoma nič ne privlačijo, zato pač obrnem kanal. Kako odadajo o duhovnosti pa prav rad pogledam, in se malo zamislim. Kar dajte še sami narediti kako oddajo na vašo temo – stalna kritika katoliške Cerkve. Me prav zanima kakšno gledanost bo dosegla in kako dolgo bo sploh na sporedu. Že tako je dovolj poročanja o nasilju, hlastanju po denarju, samo še vaše oddaje se manjka, da dopolni kontekst…..

#2

Se strinjam s člankom. Javno RTV je potrebno uskladiti z ustavo in jo efektivno dekatolizirati.

Kaj se pa to pravi, da bo javna medijska hiša orodje propagacije katolicizma? Manjka še samo, da se bodo uvozile kakšne pogruntavščine iz ameriškega ”biblijskega pasu”, ki bodo javnost seznanjale s tem, kakih neumnosti je zmožen bolan človeški um, seveda ne pod tako naslovitvijo. Bodo prodajali ”modrosti” o razodetih blodnjah semitskih pastirjev kot nekaj samoumevnega? Da o navedenih bolestnih biblijskih vsebinah ne govorimo.

To je potrebno preprečiti.Zastrupljanje slovenske javnosti z katoliškimi vsebinami se more preprečiti.

Javna RTV mora biti versko nevtralna in sekularna, kar pomeni, da ne more biti neka verska skupnost v njo integrirana.

Opozoriti je potrebno, da gre v primeru rimokatoliške cerkve za zelo agresivno in militantno sekto, ki ne izbira sredstev za dosego ciljev. In še posebej v zadnjih 20-ih letih lahko opazujemo porast filo-katoliških tendenc v slovenskem prostoru. Včerajšnje epizoda ”Tuerk med talibani” zgovorno kaže na nevarno servilnost naše vlade do Vatikana.

Zelo koristno bi bilo, da bi kakšen vaš blog vključili v RTV vsebine, da bi neuko ljudstvo dobilo realen vpogled v stanje, ki ga samo namenoma, večinoma pa nevede, podpira.

#3
nevenka

Jaz na javni televiziji absolutno ne pričakujem nobenih verskih oddaj. Cerkev ima dovolj sredstev in naj ima svojo televizijo. Financiranje javne televizije je “skoraj” davek in jaz ne mislim plačevati verskega programa, ker nisem vernik. Vera je tako intimna zadeva in jo vsak posameznik lahko uresničuje v svojem prepričanju in institucijah, ki to podpirajo, skupaj s svojimi somišljeniki. Medijska invazija /tudi na blogih/ je pa vsiljevanje krščanske miselnosti, navadno pokristjanjevanje. Kaj naj nevernik dela? Miži in si ušesa maši? To je njegova ustavna pravica do izbire???

#4

RTV SLO se mi občasno gnusi, ker podpira najbolj zločinsko organizacijo vseh časov – katoliško cerkev.

#5
Dajana

Nick: Včeraj sem te videla v šoli. ;)

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !