Cerkveno bogastvo je krvav denar!

Datum objave: 22.07.2010 ob 22:51
Kategorija: miks

Cerkveno bogastvo je krvav denar

- na tej osnovi gradijo vsi, ki cerkvi dajejo denar!

Katoliška cerkev poseduje nepredstavljivo veliko premoženje, ki je bilo v velikem številu primerov pridobljeno, kot to izhaja iz zgodovinskih zapisov, na nezakonit in nepošten način. Iz raznih virov je namreč znano, da se je cerkev ukvarjala s trgovino z ljudmi in imela sužnje, tlačani so morali plačevati tudi cerkvi, cerkev je prodajala titule, funkcije, blagoslovljena pisma, …

Vatikan je največji verski gospodarski koncern

Leta 1952 je Vatikan razpolagal z bogastvom v zlatu v vrednosti 3,5 milijarde evrov, kar je bilo takrat drugo največje bogastvu v zlatu na svetu, takoj za ZDA. Kolikšno je njegovo bogastvu v zlatu danes? Vatikan ima mnogo svojih finančnih rezerv na Wall Streetu. Že leta 1958 naj bi celotna vrednost raznih cerkvenih vrednostnih papirjev oz. drugih finačnih instrumentov znašala približno 50 milijard nemških mark. Cerkev je tudi na veliko angažirana v številnih podjetjih na področju nepremičnin, plastike, elektronike, jekla, cementa, tekstila, kemije, živil in gradbeništva. Vatikan poseduje vrsto vplivnih bank in je soudeležen v Evropi, Severni in Južni Ameriki pri velikem številu gigantskih industrijskih firm, nekatere celo skoraj v celoti pripadajo Vatikanu.

Vatikan in nepremičnine

Cerkev je največja posestnica zemljišč na zahodu. V Nemčiji ima več milijard m2 zemljišč, v Italiji nad 500.000 ha njivskih površin, v Španiji, Portugalski, Argentini okoli 20% vseh polj, v ZDA pa nad 1.100.000 ha njivskih površin, travniki in gozdovi v to niso všteti. Vatikan je tudi največji lastnik raznih stavb, pri čemer zaradi ogromne posesti ni mogoče več govoriti le o nepremičninah, temveč že o mestih ali mestnih četrtih. Max Parisi je za časopis »La Padania« delal raziskavo o lastniških razmerjih v Rimu in je v svojem članku z dne 21.6.1998 prišel do zaključka, da je že skoraj 1/3 vseh hiš v Rimu v lasti Vatikana. Vse te nepremičnine sploh niso prikazane v katastru, ker veljajo za »inozemski teritorij«. Kaj ima Jezus opraviti z … najdražjimi terasnimi stanovanji v Rimu, se še sprašuje novinar Parisi.

Kako je cerkev prišla do tega bogastva?

Krvav denar od suženjstva

Trgovina z ljudmi in suženjstvo sta povečala premoženje cerkve, od katerega živi še danes. Cerkev je od začetka podpirala suženjstvo in ga zaostrila v marsikaterem pogledu. Papež Nikolaj V. je trgovino s sužnji proglasil za legitimno v buli« Divino amore communiti« (Iz božanske ljubezni do skupnosti) 18. junija 1452. Papež Gregor I. je imel na stotine sužnjev na svojih posestih in priredil je zakone, ki so prepovedovali sužnjem poročiti se s svobodnimi kristjani. Sužnja so obravnavali kot govedo. Cerkev je sužnja obravnavala kot »cerkveno lastnino« in ta je veljala za neodtujljivo. Cerkev je sužnjem prepovedala delati testamente. Ob smrti sužnja so njegovi prihranki pripadli cerkvi. Nezakonski otroci klerikov so bili dosmrtni cerkveni sužnji. »Sveti« Martin iz Toursa je imel 20.000 sužnjev. Tudi samostani so imeli sužnje, tako za delo v samostanih kot za postrežbo menihom. Na tisoče ujetih Slovanov in Saracenov so kot sužnje razdelili po samostanih. Prva angleška ladja za sužnje se je imenovala »Jezus«. Jezus je govoril o ljubezni do bližnjega. S početjem cerkve se tega ne da združiti.

Superbogati preko tlačanov

Tudi tlačani so povečevali bogastvo cerkve, od česar živi še danes. Že od 4. stoletja se je pod domeno cerkve tvorila drugačna vrsta sužnjeposestništva: tlačani. Tlačani so bili de facto izenačeni s sužnji. Niso smeli zapustiti svoje dežele in so bili izročeni velikim posestnikom, npr. kakšnemu samostanu. Z oderuškimi obrestmi so jih izsiljevali in šikanirali. Beda tlačanov je bila neizmerna. Marsikateri starši so bili prisiljeni prodati svoje otroke v suženjstvo ali v prostitucijo. Cerkev je stala na strani izkoriščevalcev in je pridigala o ponižnosti ter pokorščini. Cerkev je bila največja veleposestnica Evrope. Samostan Fulda je npr. imel 15.000 podeželskih posestev, samostan St. Gallen je razpolagal z dva tisoč tlačani.

Super bogati preko blagoslovov, titul in od odpustkov

Tudi prodaja blagoslovljenih pisem, titul, itd. je povečevala bogastvo cerkve. Za blagoslov z listino z osebnim papeževim podpisom je bilo potrebno plačati leta 1990 5.000 DM, 50.000 DM je bilo potrebno plačati za častni doktorski naziv, 2.5 milijona DM pa za povzdignjenje v knežji stan. Tudi za postopke proglasitve oseb za svetnike je potrebno plačati. To je del cerkvenega premoženja še danes. Papež Sixtus IV. je leta 1467 odločil, da delovanje cerkvenih odpustkov velja tudi za revne duše v vicah. Zato so samostani jemali denar za opravljanje molitev, da bi se umrli manj časa cvrli v vicah. Odpustke ponujajo še danes, v 21. stoletju. »Jubilejnega leta 2000« so pri vstopanju skozi različna vrata cerkva nudili odpustke. Po nekih raziskavah naj bi s pomočjo trgovine z odpustki v 600 letih obstoja le-te steklo v Rim okrog 1 milijarde guldnov. Posebno gnusna je trgovina z odpustki, ko cerkvi ne gre samo za finančno obogatitev, ampak ljudi napeljuje na morjenje in ubijanje, da bi hitreje prišli v nebesa … Papež Inocenc III. je obljubil dveletni odpustek vsakemu udeležencu križarskega pohoda na Albižane/Katare. Tako se je zbrala armada 200.000 mož, da bi napadli mestece Beziers. Ne oziraje se na starost, spol in religijo so pobili skoraj 20.000 ljudi. Celo ženskam in otrokom, ki so se zatekli v cerkev, niso prizanesli. Nazadnje so mesto požgali. Da bi dobila dovolj vojščakov za križarske pohode, je cerkev privabljala z rigoroznimi odpustki. Za en bojdašnji prostor v nebesih je bilo umorjenih na tisoče in tisoče ljudi. Lahko se vprašamo, kateri hudič bi kot »bog« rad imel okrog sebe bitja s tako krvavo “vstopnico”?

Krvavo zlato od roparskih umorov

Nešteto ljudi je bilo ubitih pri osvajanju Amerike – predvsem zaradi zlata. To zlato je še danes del katoliške cerkve, precej tega zlata se še danes drži marsikaterega cerkvenega stropa in cerkvenih oltarjev in iz zlata je mogoče zlita marsikatera monštranca, marsikatero »najsvetejše«. Tudi krvavo zlato je cerkev naredilo takšno, kakršna danes je: neizmerno bogato. In do danes zlato ni bilo vrnjeno! S prvim zlatom kot plenom iz Južne Amerike je dal papež Aleksander VI. v Santa Maria Maggiore v Rimu okrasiti in opremiti strop s simbolom svoje družine. Značilen primer je skoraj tri metre visoka monštranca , ki jo je kardinal Cisner dal narediti iz zlata, »ki ga je Kolumb našel na svojih potovanjih« in podaril katedrali v Toledu. Da bi iz Indijancev iztisnili poslednje zlato, so jih grozotno mučili. »Koga ne spreleti srh, ko občuduje z 20 tonami zlata v lističih pozlačen oltar katedrale v Sevilji in pri tem misli na prelito kri Indijancev v rudnikih.« Eden od veljakov je dal množico Indijancev obesiti, žive sežgati, zmetati psom, jim odsekati glavo, roke in noge ali iztrgati jezik. Kot poroča kronist Bartolomej iz Las Casas, so zaradi zlata najokrutneje poklali na milijone Indijancev. Guverner Jukatana je na stotine mladenk, ki jih je ugrabil, zamenjal za vino, olje ali kos slanine. »Papež je nadzoroval …izdajo lovnih dovoljenj, ki so jih izdali Evropejcem ropanje in plenjenje.« Katoliki so sekali in rezali Indijancem nosove in roke in s tem hranili pse. To je bil »največji genocid vseh časov«.

Krvav denar od inkvizicije in sežiganja čarovnic

Eden najbolj sramotnih načinov Vatikana, kako nagrabiti denar, je bilo roparsko morjenje drugovercev. Inkvizicija je bila ubijanje in linčanje v imenu »prave« vere. Cerkveni knezi so vedno znova pobirali krvav denar – tako ekscesivno, da je obstajala krilatica, da se najhitreje in najlaže obogati s sežiganjem čarovnic. Podlaga za mučenje in poboj tisočih in tisočih žensk v Evropi je bilo »čarovniško kladivo«, ki ga je leta 1487 odobril papež. Pravi obraz inkvizicije kažejo odredbe papeža Inocenca III. Ukazal je namreč »konfiscirati, razlastniniti premoženje heretikov in razdediniti njihove otroke«. Da bi krvav denar hitreje pritekal in da bi ga dobili na podlagi »obremenilnih priznanj«, so žrtve najokrutneje mučili. Drugovercem so odvzeli pravico imenovati se kristjani, delati testamente ali dedovati in smrtna kazen je čakala vse »odpadnike«. Kakor hitro so osumljenega krivoverstva pozvali in zaprli, so zasegli njegovo premoženje, še preden je sploh prišlo do procesa. Iz tega so jasno razvidni pravi razlogi za inkvizicijo. Ko so inkvizicijske oblasti nekoga obdolžile in odpeljale, so takoj prišli uradniki v hišo in popisali njegovo premoženje. Njegovo družino so ne glede na to, kako se bo pozneje končal proces, postavili pred vrata in je morala eventualno od lakote umreti. Bilo je zelo nevarno pomagati izpostavljenim, ker bi s tem lahko človek sam prišel v inkvizicijske mline. Seveda so pretežno ubijali predvsem bogate drugoverce (heretike). Tudi to kaže očitni glavni motiv inkvizicije. Posebno perverzno je bilo, da so lahko tudi umrle naknadno obdolžili krivoverstva. Tako so lahko premoženje umrlega pozneje zasegli pri dedičih. Ni za pozabiti:

Z roparskimi umori uplenjen krvav denar je še danes del – zaradi obresti in obresti na obresti na milijarde naraslega – cerkvenega premoženja.

Superbogati od ponarejanja listin, lova na dediščino in desetine

Da bi povečali cerkveno zemljiško posest, so menihi in drugi cerkveni ljudje ponarejali listine. Če je hotel škof ali opat povečati svojo zemljiško posest, je pogosto dal narediti falsifikat, ki so ga potem »našli« v arhivu, s čimer je »dokazal«, da je ta ali oni knez iz prejšnjih časov samostanu že zapustil dotični kos zemlje. Nekateri menihi so se izučili ponarejanja in so od samostana do samostana prepotovali deželo, da bi opravljali svoj poklic. Velik del srednjeveških listin je ponarejenih. Koliko te zemljiške posesti je kupljene in plačane s poštenim delom? In koliko je nakradene, prigoljufane in naropane? Glavni faktor pri širjenju cerkvene zemljiške posesti od antike, zlasti pa v srednjem veku, je bila dediščina. Da ga ne bi osumili krivoverstva, je ob smrti vsak posestnik ali zakupnik zapustil en del cerkvi. Vsak svetni notar, ki je sestavil testament, ne da bi upošteval papežev predpis, je bil kaznovan z izobčenjem. Neprikrito je pridigal cerkveni oče Salvian v 5. stoletju: »Kdor premoženje zapusti svojim otrokom namesto cerkvi, ravna proti božji volji in proti svoji koristi. Medtem ko na zemlji skrbi za svoje otroke, sebe ogoljufa za nebesa.« Lov na dediščino s strani duhovnikov je znan do današnjih dni. Pomembno vlogo pri cerkvenih dohodkih je igrala tudi desetina. V srednjem veku so morali vsi zemljiški posestniki krajevni cerkvi odvesti desetino vseh pridelkov ali prihodka. Kmetje iz Stedingera so odrekli desetino in cerkev jih je s svojimi vitezi zavezniki množično pomorila in oropala, proti kmetom, ki so odrekli plačilo desetine bremenskemu nadškofu so leta 1229 sprožili strahoten proces inkvizicije.

Superbogati s pomočjo simonije in umorov

Prodaja funkcij (simonija) je papežu prinesla veliko denarja in posesti. Jezus ni poznal funkcij, zato jih tudi ni uvajal. Papež Inocenc III. je takoj po izvolitvi ustanovil 52 sekretariatov in jih prodal za 79.000 zlatih guldnov. Papež Leo X. je ustanovil 39 novih kardinalskih služb in za to dobil 511.000,- dukatov. Celo papeško funkcijo se je dalo kupiti in je šla k tistemu, ki je največ ponudil. Ko je leta 1492 umrl papež Inocenc VIII., je kardinal iz Rovere veljal za velikega favorita. Razpolagal je z več kot 1.000.000,- zlatimi dukati Republike Genove in nadaljnjimi 200.000,- francoskega kralja ter s tem svoji pretenziji dal poseben poudarek. Njegov konkurent Rodrigo Borgia je bil pod štirimi papeži podsekretar svetega sedeža. »Podkupnine, ki jih je ponudil, so jemale sapo. Podarjal je bogate opatije, luksuzne vile in cela mesta, da bi si zagotovil kardinalski glas.« Rodrigu je do zmage manjkal en glas. Odločilen glas je pripadel beneškemu menihu, ki je hotel 5000 kron in eno noč z Rodrigovo hčerko, očarljivo dvanajstletno Lukrecijo. Posel je bil potrjen in z glasovi dvaindvajsetih kardinalov v žepu je bil Rodrigo Borgia izvoljen za papeža Aleksandra VI.« Papeži se tudi pred umori niso zaustavili, če je šlo za njihove finančne ali politične prednosti. Zgodovinar Thomas Tomasi je o tem napisal: »Ne bi bilo mogoče prešteti vseh umorov, posilstev in primerov krvoskrunstva, do katerih je vsakodnevno prihajalo na papeškem dvoru. Človekovo življenje ni dovolj dolgo, da bi si zapomnil imena vseh umorjenih, zastrupljenih ali žrtev pri živem telesu vrženih v Tibero.«

Superbogati od stranskih prihodkov in prostitucije

Papeži so vedno znova našli poti, kako povečati svoje in cerkveno premoženje. Papež Aleksander VI. je morilce preprosto izpustil na svobodo – samoumevno proti majhni pristojbini. Isti papež je dovolil nekemu plemiču krvoskrunstvo s sestro – proti pristojbini 24.000 zlatnikov. Peter Mendoza, kardinal Valencije, si je pri papežu kupil dovoljenje, da sme svojega ljubimca-dečka imenovati za svojega rodnega sina. Nigel Cawthorne piše v svoji kroniki škandalov Vatikana o papežu Bonifaciju IX.: »Bil je morilec, ki je s prodajo funkcij (simonijo) polnil prazne papeške blagajne. Razen tega se je ukvarjal s trgovino z odpustki in dvignil pristojbine za razglasitev svetnikov ali izdajo potrdil o pristnosti listin za na novo odkrite relikvije, kot npr. Kristusovo kožico na spolnem udu. Bili so papeži in škofje, ki so obogateli od prostitucije in za to imeli lastne bordele. Da bi financiral vojno proti Turkom, je papež Sikst IV. (1471-1484) v Rimu zgradil eleganten bordel za oba spola. Za časa papeža Klemena VI. (1342-1352) so bile prostitutke tako številčne, da jih je papež Klemen obdavčil. Papež Julij II. je 2. julija leta 1510 v papeški buli odredil ustanovitev bordela, v katerem smejo mlade žene opravljati svoj poklic.

Tekst “Cerkveno bogastvo je krvav denar – na tej osnovi gradijo vsi, ki dajejo cerkvi denar” je prirejena vsebina brošure z naslovom Der Reichtum der Kirche ist Blutgeld (Cerkveno bogastvo je krvav denar), 1. izdaja 2003, ki so jo izdali Svobodni kristjani za Kristusa Govora na gori iz Nemčije. Viri citatov in drugih podatkov so navedeni v tej brošuri. Slovenski prevod brošure je dostopen na spletni strani www.zrtve-cerkve.org

Za konec še nekaj zanimivih drobcev:

V Avstraliji ocenjujejo, da bi tamkajšnja katoliška cerkev kot gospodarska korporacija kotirala med prvimi petimi v državi s premoženjem, vrednim več kot 60 milijard dolarjev in skoraj 10 milijardami dohodkov v letu 2005.« (Novice.Dnevnik.si, 24.4.2008)

(…) Vendar dokler bo Vatikan podpiral zahodni kapital  in njegov prodor v takoimenovani nerazviti svet z orožjem ali svojo etiko, se bo nadaljeval sedanji neoliberalni razvoj. (…). (Matjaž Hanžek, Mladina, 8.1.2010)

“Po intenzivnem ukvarjanju z zgodovino krščanstva ne poznam v antiki, srednjem in novem veku, še posebej v 20. stoletju, nobene svetovne organizacije, ki je hkrati tako dolgo, tako neprestano in ostudno obremenjena z zločini, kot je krščanska cerkev, še posebej rimsko-katoliška.” (Karlheinz Deschner, zgodovinar in literarni znanstvenik)

Vir: časopis Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve “Razmisli”, št. 8

  • Share/Bookmark
 

Objavljeno v Četrtek, 22. Julij 2010 ob 22:51 in zapisano pod miks. Komentarjem lahko sledite preko RSS 2.0 vira. Lahko napišete komentar, ali jim sledite preko trackback s svoje strani.

66 komentarjev na “Cerkveno bogastvo je krvav denar!”

#1
nevenka

Potem pa pobarajo Krašovca, “finančnega ministra”, koliko je vredna cerkev, pa modro molči in se dela neumnega, da pač ni evidenc? Hallo? Naj najprej uredijo evidence, potem naj pa Stres stoka, kako so cerkveni objekti splošnega pomena in zato potrebuje financiranje iz proračuna. Jaz ne rabim nobenega cerkvenega objekta. In spadam v splošno in javno. Intervju smo brali v Žurnalu in sem ves čas samo sapo lovila, kakšno sprenevedanje je to. Kako potem vedo, da nimajo dovolj, če ne vedo koliko imajo?!!!!! Neverjetno!

#2

Danes sem prebral nekaj blogov na vaši strani. Vse proti Cerkvi. Zavedajte se, da Cerkev niso le duhovniki, Cerkev smo tudi nekateri navadni slovenski državljani, ki nas s svojimi zapisi blatite. Želim vam vse dobro, da bi vas srečala prava pamet. lp, Dominik

#3

Dominik res da smo vsi cerkev ampak me je včasih sram da sem katolik un vidim kako svinjarijo delajo celo ko pri maši pravijo RADI DAJTE po drugi starni si pa prirejajo žurke in ,da nebom vsega našteval me je sram povedat.

#4

Prou nasmejal ste me s tem člankom. Pa kje ljudje božji pobirate te podatke. Ne mi rečt, de ne delate v življenju druzga kot zbirate podatke o “zlobni” katoliški cerkvi. Ste že tapravi =))))))))))))) Zdej pa hitro spat, pa pazite da vas ponoči Cerkev ne vgrizne, ko se jo tako bojite, hi hi hi.

#5
nevenka

Dragi Pero, ti pa nosi svoj prislužen denar v cerkev, da ti podari nekaj praznega govoričenja in še naprej prodaja utvaro o bogu. Če je to kar rabiš, potem se ti boj Življenja, če ne moreš samostojno in odgovorno živet, hi, hi, hi.

#6

Kaki blogi….. Večina vas izgleda vsako noč sanja Stresa, da ne omenjam grozovitega Rodeta. V mokrih sanjah pa papeža. Šalo na stran. Otroci božji, časi ko smo se šli domobrance in partizance so že zdavnaj mimo. Tisti žalostni časi so na vseh straneh pustili preveč vdov in otrok brez staršev. Zakaj, ZAKAJ, nekateri še vedno hočete, da se slovenci kot narod še vedno prerekamo kdo je imel 60 let nazaj prav, namesto, da bi se s skupnimi močmi zoperstavili trenutnim problemom? Zakaj?????

#7

“Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve” A tud tako imamo pri nas. Kolikor grdo pišete o Cerkvi, ki ji tudi sama pripadam, in o njenih financah, samo upam, da se ne financirate iz kakega državnega ali občinskega proračuna. P.s.:Sovražni govor je v sloveniji kazniv. Cerkev na Slovenskem smo Slovenci.

#8

Helena, brez skrbi, v primeru tega bloga in podobnih maloumnih pisarij gre za to, da je vse to režirano in izdelano s strani pripadnikov sekte Univerzalno življenje. Njihova metoda delovanja je pač taka, da pridejo v določeno državo in tam skušajo uničiti prevladujočo veroizpoved. Da nimajo osvojenih osnov družbenih fenomenov in demokracije je pa tako ali tako jasno. Ampak tu gre za sektaško zaslepljenost, od tod tudi taka močna sovražnost.

#9

Pametni ljudje ne morejo biti kristjani, samo idioti lahko verjamejo v nesmisle tipa “dogme o edinem božjem sinu”.

Glede Stresa pa:

http://www.nasa-lekarna.si/clanki/clanek/z-naravo-proti-Stresu/

Stresa moramo prepoznati in v prvi fazi poskušati obvladati z odpravo vira težav, s smotrno organizacijo dnevnega dela, z relaksacijskimi tehnikami (masaže, joga, meditacije), dovolj gibanja na svežem zraku, ustrezno prehrano ter izogibanjem kofeinu.

#10

Nagradno vprašanje za Nika, glede pametnih kristjanov: Kdo v slovenskem parlamentu ima največ doktoratov? ane, hvala za tvoj komentar, sem se že malo zamislil kam pelje ta blog (v nič dobrega) Glede kristjanov v sloveniji me pa ne skrbi, če nas ni mogla uničiti komunistična oblast s svojim terorjem nas tudi ta sektica ne bo mogla. Kako je že tista” Ne bojte se jaz sem z vami do konca sveta”. Je pa žalostno, da nekdo na tak način…

#11

Sem kristjan. Spoštujem vse miroljubne religije po svetu. Vsak ima pravico razmišljati po svoje. Globoko pa preziram sekte ki širijo svoj upliv z sovraštvom do drugih religij. Ta pot ni prava in vodi v propad. Kaj sem vam kot kristjan naredila, da tako grdo pišete o moji veri in Cerkvi kateri pripadam ?????

#12

Polona, avtor je pisal o Cerkvi in ne o veri. Na žalost velika razlika.

#13

Cerkev je naša mati.

#14
nevenka

Polona, piše se o tem kaj je naredila vera (vera podreja in manipulira) in kaj je naredila cerkev (zlorablja vero), če hočeš pripadati takorekoč zločinski organizaciji je pač tvoja odločitev, v to se nihče ne vtika. To, da Vatikan pere mafijski denar, si pa preberi v knjigi Vatikan d.d, ki je izšla pri založbi Modrijan. Napisal jo je novinar po pričevanju bivšega (sedaj že pokojnega) vatikaneskega finančnika. In če ti očitna dejstva ne odpro oči, ti pač ni pomoči. Če ti misliš, da bog je, samo zato, ker so ti tako povedali in ne potrebuješ za to nobenega dokaza, pa verjemi vanj. Ni ti pa treba podpirati zla. Bodi mati Tereza. Ne pa katolik. Mati Tereza je bila hud trn v peti Vatikanu, ker ni prinašala dobička, ampak je zase obdržala samo toliko, da je živela, drugo pa razdala ubogim. Če bi Vatikan odprl mošnjiček, ne bi bilo lakote na svetu. Tako pa papež caplja okoli in nariše križ čez reveže in nakvasi par puhlic in to je vse. Mislim, ali ne vidiš tega?

Kakšna mama nekaj. Kako lahko tak izraz tako zelo zlorabiš. Mama te je rodila. Njo spoštuj. Verniki imate pa moralo res čisto sprevrženo.

#15
nevenka

In še nekaj Polona, če ne razumeš kaj sem ti povedala, ti raje prevedem:

če imaš česa preveč, daj siromaku, ne cerkvi. Bolje boš opravila svoje poslanstvo na Zemlji, če boš dober človek. In ker verjameš v boga, bi morala verjeti v dobroto, ne v cerkev. Bog si ni izmislil cerkve, ljudje so si izmislili boga, (saj ga dolgo ni bilo, če pogledaš v zgodovino, 2000 let je kratko “vedenje”, da nekaj “je”.) in nekateri so si izmislili še cerkev od katere bog nima nič, samo nekateri izbrani ljudje. Dobrota bi morala biti za vse, cerkev pa revna, če bi bila katoliška vera kaj vredna. Veliko bolj spoštujem protestante. Bog gor ali pa dol.

#16

dober povzetek in Deschnerjeva ugotovitev je vedno na mestu.

Če bi šlo za katerokoli drugo maz zakonom preppovedali. Ampak, RKC ima enormno politično in ekonomsko moč in lahko izsiljuje vlade v kapitulacije.

Zato je največja možnost v ozaveščanju ljudstva. Ljudje morajo spoznati, da gre za kriminalni kartel, ki deluje na podlagi fabriciranih laži in lažne duhovnosti. Ko se bodo ljudem odprle oči, jim tudi pritiski na vlade ne bodo več pomagali.

In z upanjem opažam, da se ljudem oči odpirajo.

Vsekakor pa mora tudi naš narod dobiti vse, kar mu je RKC (tako ali drugače) vzela nazaj. Od nasilnega pokristjanjevanja, križarskih pohodov, čarovniških ”procesov”, inkvizicije, zažiganja prvih slovenskih knjig, delitve naroda in še kolaboracije po vrhu, … koliko je naš narod krvavel samo zaradi te pokvarjene in izprijene sekte?

#17

Bandi pedofilski je treba vse vzet in jo postavit ob bok nacizmu in fašizmu kamor spada. Fašizem + Nacizem + Komunizem, ne sežejo niti do kolen zločinom, ki jih je v svoji zgodovni zagrešla RKC v imenu Vere !!

#18

Hi, hi, hi nekaterim je teh 60 let res dobro izpralo možgane. Pa naj še rečejo da komunizem pri nas ni bil za nobeno rabo. Kot ima vsak pravico do življenja, tako ima tudi vsak pravico do lastnega mnenja. Če vam sovraštvo do RKC daje smisel življenja, pa naj bo, četudi takšnih ljudi ne bom nikoli razumel. S takimi, ki podpihujejo sovraštvo nikoli ne bom sedel pri isti mizi.

#19

Nevenka, za tvoja leta imaš blago povedano otročje razmišljanje. Pa kaj bi se zgodilo, če bi vatikan ves svoj denar, ki ga ima res razdelil revežem? Dobrega sigurno nič. 90% revežev bi čez leto dni prišlo po še, ker bi dobljeni denar nespametno zapravili, in bi bili enaki reveži kot prej, pa še jezni na vatikan ker jim nima ničesar več dati. Reveže je potrebno izobraziti, ne pa jim stalno zastonj deliti, ker se navadijo le na to kje lahko dobijo. Če daš revežu dve kozi in ga ne naučiš, da lahko od njih dobi mleko, dela sir, vsako leto kakega kozlička kaj se bo zgodilo? Kozi bo pojedel in prišel prašat če lahko dobi še kako. Kolikor vidim po teh pisanjih ima to društvo popolnoma zgrešen cilj. Očrniti vatikan, sejanje sovraštva in poskus kje iztisniti kak denar. Zgleda da je tudi v vaših vrstah nekaj revežev ki bi radi le denar. Znanje je važno ne denar. Kaj ti pomaga tisoč evrov če ne veš kaj bi z njimi in jih naprimer nespametno zapiješ, ker ne veš kam bi investiral. Priporočam vam, da si greste nabirat znanja, in ne več toliko sejati sovraštva med ljudi.

#20

@Nevenka:

Daj se malo informiraj o Mati Terezi, preden govoriš neumnosti. Če že daješ za katolike za zgled, daj tiste ki so res bili trn v peti Vatikanu in so skoraj pristali v kremljih inkvizicije (Teresa Avilska, Janez od Križa), ne pa tisto gnusno pošast z imenom Mati Tereza.

#21

@žnidar: Ne govorim o doktoratih, doktorate lahko ima kdorkoli, (pametni, neumni, plemeniti ljudjem, nacisti, …).

Misel, da je Bog, stvarnik vesolja, v vsem vesolju in v vsej zgodovini vesolja in vsej zgodovini bitij na Zemlji in v vsej človeški zgodovini določil eno edino osebo za svojega predstavnika je idiotizem brez primere, in kdor to verjame je idiot.

#22

@Polona: krščanstvo ni miroljubna religija, je ena najbolj sprevrženih nasilniških totalitarnih religij, kar jih obstaja (za islamom). Samo renesansi se imamo za zahvaliti, da danes Evropa ne izgleda kot v Iranu ali Savdski Arabiji.

#23

Zanimiva tema. Zanimivi komentarji. Mi pa ni jasno, kaj je skupnega krščanstvu, katolicizmu in cerkvi (kot inštituciji). Tisto, na čemer cerkev predstavlja da temelji, je namreč filozofija in ne doktrina. Ravno tako mi ni jasno, od kje ljudem ideja, da je Evropa bila kadarkoli v zgodovini pokristjanjena.

Vesel bi bil torej vsebinskih odgovorov, saj me tematika izredno privlači: - kaj je torej krščanstvo? - kaj je katolicizem? - kaj je cerkev (v smislu inštitucije)? - kalšne so paralele med kristjanskim junakom in barbarskim vojščakom, ki je temelj evropskega junaka?

Bodi za začetek dovolj. Vesel bom poglobljenih vsebinskih odgovorov.

#24
Dajana

Kaj je torej krščanstvo? eee način življenja v Evropi in drugje, kjer verujejo v Jezusa in co.

Kaj je katolicizem? Podobno, samo da pašejo zraven še eni drugi, ki štejejo še ene druge svetnike zraven ali nekaj podobnega. Zeh.

Kaj je cerkev (v smislu inštitucije)? Je Cerkef. Stavba. Plus organizacija, tako kot Država.

Kakšne so paralele med kristjanskim junakom in barbarskim vojščakom, ki je temelj evropskega junaka? Bori se za svobodo. In za Vero.

Že zdavnaj pasee. Pridi v sedanjost, PJ! ;)

#25

Krščanstvo – vsa verstva, ki se sklicujejo na Jezusa Kristusa, začetnika krščanstva

Katolicizem – hierarhično organizirana krščanska vera s sedežem v Rimu, v državi Vatikan in s vrhovnih poglavarjem Papežem, edinim predstavnikom Boga na Zemlji.

Cerkev – skupnska organizirana vera, skupnost isto verujočih ljudi z raznimi institucijami, predstavniki, itd…

Četrto: prosim ne zmerjati barbare.

#26
Dajana

Imam podatke od vira, ki se noče imenovati, da Vatikana leta 2012 ne bo več. ;) A se Slovenci že spet ukvarjajo s svojo zgodovino, namesto, da bi se spomnili, da se piše leto 2010????

#27
nevenka

Cerkev je kot institucija največji kapitalistični kartel na svetu. Tja je izmuzne ogromno denarja, ki se potem znajde v sferah raznih davčnih “olajšav” in poštenih pralnic in so na tak način ljudje (tudi neverni) v znotraj katoliške države dvakrat opeharjeni.

Pri nas je bil pač zelo razvpit Zvon ena holding, ki pa ni ravno poslovno blestel, a so se lani dolgoročne naložbe povečale za 119 mio EUR, končal je pa z izgubo (kozmetično prikazano, ZAKAJ ŽE?), druga naložba T-2 je menda vredna 376 miljonov EUR in tako naprej. Niti se nočem s tem ukvarjat, ker me mine vse življenjsko zadovoljstvo.

Za razumljenje evropskega junaka, pa se splača prebrati Krst pri Savici, nekakšno predstavo človek že dobi… Valjhun, sin Kajtimara, boj krvavi že dolgo bije za krščansko vero, z Avrelijem Droh se več mu v bran ne stavi;

končano njuno je in marsik’tero življenje, kri po Kranji, Korotanji prelita, napolnila bi jezero.

malo sem že pozabila, takole iz glave ne gre več tako kot včasih. To je iz Uvoda.

To bi si morali verniki brati vsako jutro, da bi vedeli kam pašejo. Danes te pač nihče več ne obglavi z mečem, vzame ti kruh (politično gledano), pa sam umreš z mislimi na lepo posmrtno življenje.

Krščanstvo je široko, korenine ima v različnih verah, veliko iz stare egipčanske, razcepil se je na različne veje, katoliška je najmanj verska in najbolj kaptialistična. Nočem razpredat. Rada bi samo, da bi ljudje vsaj malo ozavestili, da se bodo po smrti spremenili v prah in pepel čisto tako kot jaz, ki ne verjamem v nobenega boga.

#28
nevenka

Kristjan, zakaj ne prebereš knjige, ki jo je napisal takorekoč glavni vatikanski finančnik v pokoju? Njemu menda ne boš oporekal, zase bo že vedel po katerih in kakšnih zapovedih je delal?????

#29
Dajana

PJ: Gre za drugo vprašanje! Kam bo šel denar od Vatikana, ki bo najkasneje čez dve leti propadel. Gre za velikanske zaklade, se mi zdi. ;)

#30
nevenka

Predvsem pa kristjan, preprosto razmišljaš ti, to kar meni razlagaš, je meni samoumevno. Znanje je veliko dražje od hrane, to menda ve vsak bedak, a je hkrati tudi najbolj donosna naložba, ima faktor donosnosti 9. Tega cerkev ne bo naredila nikoli, da bi v resnici investerala v ljudi in jim pustila naj verjamejo kar hočejo. Ne, ne, ne, ona bo vlagala samo v bodoče molzne krave, torej bodoče vernike. To ni dobrota, to je kapitalizem. Bog, tako kot je “naslikan”, bi moral biti dovolj demokratičen do ljudi, ki jih je sam ustvaril in bi moral to, da vanj ne verjamejo intiligentno rešiti, pa mu nikakor ne uspeva. Ali pa je res tako dober, da ne rabi vernikov. Tej zadevi, se lahko človek filozofko približa na več načinov. S kmečko pametjo pač ne. Nihče ne seje sovraštva. Nekaj poštenosti in inteligence pa Slovencem ne bi škodilo.

#31

@dajana: v dotični temi se bo treba precej bolje artikulirati.

@Nik: zelo dobro. Sploh tisto nezapisano v odgovoru na četrto vprašanje. Manjka pa širine.

@Nevenka: predlagam knigo “Vatikan s.p.a.” (mislim, da obstaja celo slovenski prevod – Vatikan d.o.o.) za poglobitev. Dobre iztočnice si podala.

#32
nevenka

Sorry Nik, o materi Teresi ne vem nič slabega, vem pa s kakšnimi težavami se je srečevala in kako zelo se borila za vsaj navidezno podporo iz Vatikana. Tisti koncept, ki je meni znan, se mi je zdelo pošten in tak je znan po svetu, ti sedaj govoriš nekaj drugega. Morda imaš prav. A jaz sem vseeno govorila o konceptu, ne o ljudeh. Temeljno misel je treba vedno ločiti od ljudi. Morda pač nisem izbrala najboljšega zgleda.

#33
nevenka

PJ nisi bral vseh komentarjev, kajneda. to knjigo sem predlagala že sama, ene dvakrat. /založba Modrijan/.

#34

@nevenka: umikam zadnji – nate naslovljen komentar. ;)

#35
Dajana

PJ: 31! Ni potrebno! Zakaj le??? To me spominja na neskončne debate o tem, kdo je bil kje v vojni – ali je bil partizan ali domobranec ali srednji. Zdaj, ko so se ljudje že te debate naveličali, pa so preskočili na Cerkev. Zdaj se bo pa tu petdeset let mlelo, koliko denarja ima kdo, kdo je bil na kateri strani in kdo je leta 1877 kaj povedal, s kom se je skregal in skom ne. aaaaaaaaaa :(

#36

ja, ne zmerjajte ”barbare”, dokler ni ta kuga prilezla v naše kraje, smo živeli v miru in v sožitju z naravo.

#37
Dajana

Japajade Žagz: Sneguljčica je s sedmimi palčki igrala kolo in pazila na Volka in na sedem kozličkov… Pa kako… Aja, samo zato, ker sovražiš Cerkvene, je bila pa pred tem pravljica. :roll: Kaj pa je bilo pred Sneguljčico??? A prej je bila pa ledena doba in začetek oz. konec sveta ali kaj? Vedno so grdi in slabi. Vedno! Ali so Partizani na oblasti ali Cerkveni ali Rdeči ali Zeleni. In niso vsi Cerkevni slabi in niso vsi Partizani dobri! Daj že zrasti no, ti iz Žalostne doline. Me zanima, kje je to? ;)

#38

Dajana, stanje v proto-socialistični in demokratični Karantaniji pred 745 in v fevdalnem mračnem veku zatem je menda očividno. Kakor tudi splošno stanje v antiki in kasneje v srednjem veku. Da ne govorimo o tem, da smo bili podvrženi etnocidu in postali virtualno nepismeni.

#39
Dajana

aaaaaaaaaaaa Potem pa zavrti čas v idealno stanje slovenstva leta 745!!!! Živimo v letu 2010, madona, no. Zbudi se, Trnuljičica, spala si skoraj 1300 let! :evil:

#40

Lahko pmagaš, če hočeš. Predlog, kako koristneje uporabiti tvoje talente, ne?

#41

@nevenka: Mati Tereza ni nikomur pomagala. Če bi želela pomagati Indijcem, bi jih zdravila, bi gradila bolnice, bi spodbujala njihovo dostojanstvo in samospoštovanje in podobno.

Nasprotno, Mati Tereza reveže z indijskih cest no zdravila, pač pa jih je prekrščevala (za umrejo v pravi vedi) in jih je zlorabljala za čustveno in psihološko nasilje, za vzbujanje občutka krivde v ljudeh na zahodu in izsiljevanje za njihov denar. Denar pa se ni pretakal v pomoč ljudjem Indije, pač pa v promocijo katoliške cerkve, v gradnjo samostanov po celem svetu itd…

#42
Dajana

Nik: Dobil boš zlato medaljo za to izjavo. ahahahaha In kaj je pa Jezus vse grdega naredil? Pa Buda? Jao ljudje, lepo pozdravljeni in nasvidenje, dost mam Butal za danes. :evil:

#43
nevenka

Nik in zato je dobila Nobelovo nagrado za mir. Menda ni cel svet slep in trapast?

#45
nevenka

Sem kar v šoku, ker sem gledala dokumentarce na neki angleški TV, kjer so kazali vse kaj drugega. Tudi intervjujali so sodelavce, ki so razlagali skrajno požtvovalno delo z ljudmi iz socialnega dna, marsikdo bi umrl na cesti in bi ga požrle muhe… Dejavnost so predstavili skrajno nepridobitniško, še za kako potovanje so se težko odločili, ker so denar raje porabili za uboge kot za vozovnice… Da bi tudi novinarje tako zelo naplahtali, ki so razkrivali, kako so jo skoraj ekskomunicirali v Rimu zaradi njenega dela? Ti pa govoriš čisto drugo zgodbo? Čisto sem paf. Res.

#46

Jebi ga, to je resnica in to je prevladujoč način dela še danes. Vsi mogoči ljudje se profesionalno ukvarjajo z vzbujanjem krivde in paraziterstvom: profesionalni prosjaki, ciganke z otroki, ljudje klečijo sredi ulice, paraziterske organizacije iz UN, itd…. Cerkev je samo ena organizacija u prevladujočem konceptu delovanja.

Glede Nobelove nagrade za mir – Hitlera so tudi kandidirali za Nobelovo nagrado. To pa res ni nikakršen kriterij. Mir ni fizika ali pa biologija.

#47
nevenka

Potem naj pa Vatikan vrne njeno nagrado. To je bila zame edina svetla točka v katoliški cerkvi. Edina.

#48
nevenka

Res sem razočarana.

#49

kaj se nihče ne zaveda pomena odpuščanja grehov (za pripadnike znotraj Cerkve) ??

#50

Grehe lahko odpušča samo Bog, ne pa funkcionarji enega mednarodnega kriminalnega kartela.

#51
nevenka

Grešiti se ne sme! To je bistvo. Ne pa, da potem kupiš odpustke. Sama potuha za zlo dejanja. Ne vem, če verniki dojamejo vsebino in posledice tega.

#52

Mater kake jih mate na tem blogu… Nekateri kar malo preveč pohate.. Pred pokristjanjevanjem v naših krajih je tekel med in mleko, free seks za vsakega za vsakim, stradali so le v zimskem času ker še ni bilo Kolumba z koruzo in krompirjem. Snegulčica, palčki… Potem pa ti pridejo Ciril in Metod in ostali poredni kristjani, in začnejo pri savici krščevati. Potem pa MRAČNI srednji vek. Na koncu pa še o tisti zlobni albanki, ki je po indiji mastno služila za RKC in od razpadqajočih gobavcev izmolzla zadnje zlate palice ki so jih imeli v francoskih bankah. Ti lumpa ti. Odslej bom vsakodnevno bral ta blog, toliko me od zadnjih Chaplinovih epizod ni nasmejal še nihče. LP

#53

Zame so v cerkvi pozitivne točke:

  • njen začetnik Jezus seveda, duhovni genij, na nivoju Bude in nekaj redkih podobnih ljudi (vsekakor pa ne edini)
  • Jezus je dal polno odličnih navodil in principov obnašanja (žal dosti teh cerkev ne upošteva)
  • zgodnji kristjani in mučenci (ko cerkev še ni bila rimska državna cerkev),
  • nekateri mistiki (Tereza Avilska, Janez od Križa, … ta dva sta najbolj znana) in filozofi,
  • cerkev ni bila takšna preganjalka znanosti kot se običajno prikazuje – nasprotno, cerkev je gojila znanost na svojih univerzah (Kopernik je bil katoliški duhovnik) in moderna znanost se razvije iz in zaradi filozofskih cerkvenih pojmovanj (in se ni razvila, razen nekaj poskusov v Indiji, nikjer drugje).

V bistvu mi je KC shizofrena zadeva, nekatere stvari so v redu, in se z njimi popolnoma strinjam, drugi pa nadvse ogabne.

#54
nevenka

Nik, G. Bruna so pa skurili, torej je to okoli znanosti bolj tako….

#55
Dajana

Kako ? Brumen je še živ. Saj je dežurni na Siolu!

#56

@nevenka – ker je bil heretik, torej tekmec cerkve na religijskem področju (seveda to ni v redu niti v takem primeru).

#57

Ko debata nenese na prikrivanje znanosti pred javnostjo (kolikor je je pač takrat bilo) je odgovor dokaj preprost: ali bi kdo zaupal petletnemu otroku menjavo plinske jeklenke v stanovanju?

#58

eh – nevenka … kaj se ne sme?? Lahko se!! še po vasi se lahko divja kolikor hočeš :( – če te dobijo pač nasankaš). Imamo en opuščen prehod preko železniške proge, kjer je kamen z opozorilom in na njem piše: prehod strogo prepovedan – aja, a dejte no … in kdo bo to prepoved zagotovil?? OK, če te sune vlak, pač plačaš z življenjem :)

In v tem je kavelj!! Ne gre za NE smeti – gre za opredeljenih 7 (smrtnih) grehov, 10 božjih zapovedi in odpuščanje grehov. Simpl. Z bogom ali farjem :)

#59

grehe se da odpustiti :) traparij pa pač ne :)

#60

Če pomislim,da je vatikanska drhal še pred 500 leti učila naše rojake letenja na metlah in potapljanja na dah brez predaha,potem ne razumem, kako lahko še danes tako svobodno ”hara” po javnih financah in se vmešava v slovensko politiko.

#61
Dajana

Kva? 1. PJ: A si bil ti tak otrok? 2. Nik: Ja, jasno, vedno so živeli ljudje, ki so bili pred časomn. 3. NoMercy – ne poznam enega prehoda čez tire, kjer ne piše, da je smrtno nevarno! Moj bratranec je končal na tirih, pa je delal na železnici. Imel je baje slušalke na ušesih… :( Toliko zdrave pameti pa že moraš imeti, da poskrbiš zase! 4. Jao, Werner, Poloniko sem določila za tvojo ženo. Me zanima, kakšen bo vajin otrok. ;)

#62

Dajana, midva sva že imela šolo danes, tako da: „Ženska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo. Ne dovolim pa, da bi ženska poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim. Tiho naj bo.” 1 Timotej 2:11-12

#63

Dajana: kršiš prepovedi => moj nick in moji komentarji so za tebe obvoz.

Dajani je prepovedano: - omenjati nick NoMercy - brati kar NoMercy napiše - odgovarjati na komentarje NoMercyja tudi brez omembe nika NoMercy

#64
Dajana

aaaa, kva pa vama je? Se bom šla k dežurnemu Niku Brumnu pritožit!

#65

NoMercy lepo te je spet videti, še lepše imeti na naši strani. Ne more kar vsak, ki o Cerkvi nima pojma govoriti čeznjo. Lp Peter

#66
nevenka

Drugič mu pa to na mail napiši, ker nima veze s temo o kateri s pogovarjamo. Kdo nima pojma, je pa veliko vprašanje. Vsak lahko govori “čeznjo”, če hoče, razlogov kolikor hočeš.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !