Moderni inkvizicijski proces v Nemčiji

Datum objave: 20.02.2007 ob 18:21
Kategorija: miks

Iz sveta:

Primer, kako danes deluje moderna inkvizicija

Škandal – za novinarja in pisca inkvizicijski proces v Nemčiji

Würzburg, Nemčija, 14.12.2006. Ali je resnica lahko žaljiva? Za to vprašanje je šlo na okrožnem sodišču, na katerem je bil pisatelj, novinar in cerkveni kritik obsojen na 2400 evrov kazni, ker si je v nekem svojem letaku drznil škofa bavarske protestantsko-luteranske cerkve in njegovo cerkev označiti z istimi klevetalskimi besedami, kot se jih protestanti že stoletja neovirano poslužujejo v borbi proti verskim manjšinam. Delikt? V vsakem primeru nevsakdanja obsodba, ki spominja na srednjeveški inkvizicijski proces v tem mestu.

Delikt naj bi bil v tem, da je sodišče prišlo do prepričanja, da so za takšno obsodbo izpolnjeni vsi pogoji in to kljub temu, da je odvetnik dokazal, da je 50 letni pisatelj, novinar in avtor spornega letaka Matthias Holzbauer, protestantsko cerkev imenoval »totalitarna« in »inkvizicijska sekta« v okviru nemškega zakona o svobodnem izražanju in v prepričanju, da ni protizakonito nekoga imenovati z besedami, ki doslej nikdar niso bile prepovedane, preklicane in kaznovane, s katerimi pa so protestantski velikaši, predvsem ustanovitelj njihove cerkve, Martin Luter, znan škof iz obdobja Hitlerjeve diktature, antisemit Meiser, ter sodobna državna in cerkvena »pooblaščenca inkvizicije«, pastor W. Haack in W. Behnk, klevetali in diskriminirali verske manjšine v Nemčiji, zlasti prakristjane v Univerzalnem življenju zadnjih trideset let.

Razlog za to »inkvizicijsko« in politično obarvano obsodbo znanega pisatelja in strokovnjaka za cerkveno kritiko Matthiasa Holzbauerja bi bilo vendarle potrebno iskati v njegovi iskreni simpatiji do verske skupnosti prakristjanov v Univerzalnem življenju, ki so, kot pravi on, 72 krat v tridesetih letih brezuspešno poskušali sodišču prijaviti protestantsko cerkev zaradi identične »klevete«, toda javno tožilstvo je zahtevo za kazensko prijavo vedno zavrnilo z argumentom, da so besede »totalitarna sekta« ali »psihosekta«, s katerimi so pastorji klevetali prakristjane v Univerzalnem življenju, v zakonskih okvirih svobode mišljenja in izražanja. Na osnovi tega bi lahko zaključili, da so proces proti avtorju spornega letaka inscenirali v inkvizicijskem duhu, ker se velikim cerkvam dopušča nekaj, česar se majhnim verskim skupnostim in posameznikom ne dopušča.

V času nacizma: »Ne kupujte pri Židih« - danes: »Ekološka stojnica pripada dubiozni sekti«

Novinar in pisatelj, simpatizer prakristjanov v Univerzalnem življenju, je v spornem letaku primerjal protestantsko-luterantsko cerkev z »antisemitsko«, »totalitarno« in »inkvizicijsko sekto« in to zaradi njenih neprestanih žalitev in klevetanja verskih manjšin, zlasti prakristjanov v Univerzalnem življenju. Neposredni povod za njegov letak je bil skrajno diskriminirajoči in poslovno škodljivi intervju državno cerkvenega »pooblaščenca inkvizicije«, pastorja W. Behnka, za münchenski bulvarski časopis BILD. V tem intervjuju je duhovnik in lovec na sekte W. Behnk indirektno in odkrito pozval Münchenčane, da bojkotirajo kupovanje na stojnici, na kateri je prodajal avtor letaka, in katere lastniki so prakristjani v Univerzalnem življenju. Da bi dosegel večji efekt pri bralcih, je bulvarski časopis BILD ta intervju izpostavil na prvi strani s fotografijami stojnice in z napisom: »Ali ste vedeli, da ta stojnica pripada sumljivi sekti?«. Da bi bil poziv na bojkot še bolj efekten, so na vse poštne omarice dodatno nalepili plakat s fotografijo stojnice in parolo W. Behnka: »Neumno je le, da ljudje ne vedo, da stojnica pripada sumljivi sekti«.

Počutil sem se kot na grmadi, katero sta pripravila in zanetila protestantski duhovnik Behnk ter njegov škof J. Friedrich

Po besedah avtorja tega letaka, Matthiasa Holzbauerja, naj bi poteza bulvarskega časopisa BILD v kooperaciji s pastorjem Münchenčanom nedvomno sugerirala po vzoru preizkušene nacistične propagande: »Ne kupujte pri prakristjanih!« Tako so cilji fanatičnega fundamentalista in protestantskega duhovnika ter »pooblaščenca inkvizicije« v službi države in cerkve postali povsem jasni: najprej pozvati ljudi na materialni bojkot in uničevanje prakristjanskih podjetij, nato pa na duhovno uničevanje znova oživljenega prakristjanskega preroškega gibanja, ki se s svojim naukom in življenjem navezuje na prve kristjanske skupnosti, ki so jih apostoli in učenci osnovali z vstalim Kristusom in se tako bistveno razlikujejo od t.i. državne protestantske ali katoliške poganske religije. Vsakomur je poznano, da so po ustavi vse religije enakopravne in ločene od države. Zato je nerazumljivo, zakaj državno tožilstvo Münchna ni vložilo prijave proti protestantski cerkvi zaradi širjenja verske nestrpnosti in rušenja trgovskega reda s pomočjo bulvarskega časopisa BILD. Direktor mesta Münchna za prodajo se je spomnil svojih političnih norm ter je isti dan dal izjavo za isti list: »Podjetje se drži vseh pravil, do zdaj še nikoli ni bilo nepravilnosti. Ni razloga, da se karkoli ukrepa proti njim.«

Prodajalec in avtor letaka dodaja: »Dobro izbrana psihološka etiketa državno cerkvenega »pooblaščenca inkvizicije« pastorja Behnka »sumljiva sekta« je začela delovati in po Münchnu trosila protestantski fundamentalistični religiozni strup, ki je mnoge spominjal na nacistično dobo, ko so državno protestantske in katoliško poganske religije molče potrjevale in podpirale bojkote nacističnega režima, naperjene proti judom, s pomočjo napisov: »Ne kupujte pri Židih!« Poziv na bojkot je začel neposredno delovati, kupci postajajo nesigurni, radovedneži pa se začenjajo zbirati okrog stojnice, da bi od blizu spoznali »sumljivo sekto«, neki učitelj je celo pripeljal svoje učence. Počutil sem se kot na grmadi, ki sta jo pripravila in zanetila duhovnik Behnk in njegov škof J. Friedrich«, se spominja avtor letaka Matthias Holzbauer.

Inkvizicijski procesi proti verskim manjšinam zahtevajo, da cerkve vršijo pritisk na državo

»Bilo mi je, kot da sem v zoološkem vrtu in občutil sem, da moram nekaj ukreniti«, se spominja Matthias Holzbauer, prodajalec na omenjeni stojnici z živili prakristjanov in avtor letaka. »Ves dan so mi prihajale misli o kampanjah pastorja W. Behnka proti prakristjanom v Univerzalnem življenju, ki trajajo že mnogo let. Razmišljal sem, kako zaustaviti pastorja in njegovo cerkev v diskriminiranju in raznih akcijah, ki ogrožajo eksistenco verskih manjšin. Odločil sem se, da se bom boril za stojnico, na kateri si služim vsakdanji kruh, in za pravice verskih manjšin in prakristjanov v Univerzalnem življenju. Vedel sem, da verska skupnost prakristjanov ni po nemških zakonih v nobenem oziru vprašljiva, da ima vsa potrebna dovoljenja za versko delovanje in prav tako tudi vsi prakristjani – ustanovitelji ustanov, ki delujejo v duhu prakristjanstva – in tudi lastniki in vodje podjetja, v katerem delam. Nisem mogel razumeti, kako to, da protestantska cerkev na čelu s škofom J. Friedrichom in duhovnikom W. Behnkom kljub vedenju, da prakristjani delujejo v skladu z zakonom, z javnimi klevetami preko medijev vrši pritisk na državo, naj se jim odvzamejo že dodeljene koncesije za delovanje in vodenje posameznih ustanov, kot so otroški vrtci, hiša zdravja in razna podjetja. Vedel sem, da bo to borba Davida proti Goljatu, nisem pa pričakoval, da se bodo cerkveno orientirani politiki, ne samo v tem primeru, protiustavno opredelili za davno minule inkvizicijske pregone, v katerih je bilo na milijone nedolžnih ljudi bestialno mučenih in ubitih. Mislil sem, da se vendar ne bodo izpolnila predvidevanja znanega filozofa Karla Jaspersa: »Samo vprašanje časa je, kdaj bodo ponovno zanetili grmade.«

Martin Luter je klevetal svoje nasprotnike in jih predal sodiščem in krvnikom

Sociolog in avtor letaka Matthias Holzbauer je rekel: »Meni je jasno, da gre v tej umazani kampanji protestantske cerkve proti verskim manjšinam, v konkretnem primeru proti prakristjanom v Univerzalnem življenju, za tako imenovano samoprojekcijo, to je, da poskuša svoje lastne atribute, napake ali lastnosti prilepiti verskim nasprotnikom – konkurentom s ciljem, da jih popolnoma uniči. Zgodovinsko dejstvo je, da so protestantski božji »namestniki«, pastorji, škofi pa tudi sam ustanovitelj Martin Luter, svoje nasprotnike nečloveško klevetali. Potem, ko so jih javno diskriminirali, so jih predali svetnim sodiščem in krvnikom. Ta proces je zame ponoven dokaz, da danes ni nič drugače kot v času inkvizicije, z razliko, da danes ni smrtne kazni. Pa tudi to bi se spremenilo, če bi klerikalno obarvani politiki dobili v roke večjo oblast. Potem bi bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo cerkveni dostojanstveniki s pomočjo svojih vernih vazalov mimo ustave sodili po nebožanskih zakonih Biblije, v kateri je dovoljena smrtna kazen.«

Današnji cerkveni inkvizitorji sledijo Bibliji, v kateri kljub temu, da jo imajo mnogi kristjani za Božjo besedo, vrvi nebožanskih pozivov na smrtno kazen in antisemitizem

Znano je, da so v Bibliji še vedno protiustavni, nebožanski pozivi na smrtno kazen in antisemitizem, ki nasprotujejo Božji pravičnosti in ljubezni do vseh nas in do vsega! Vprašanje je, kdo je te nebožanske pozive k ubijanju drugih v Starem testamentu in antisemitizem v Novem testamentu vnesel v Biblijo ter proglasil za Božjo besedo in absolutno resnico. Kolikor je logično in razumljivo, zakaj te absurdnosti in potvarjanja niso do zdaj odkrili in odstranili cerkve, papeži, patriarhi, škofi in teologi, toliko je nelogično in nerazumljivo, zakaj si do zdaj niti en državni tožilec ni upal vložiti tožbe proti tako očitno neustavnim biblijskim tekstom. Za katere tekste pravzaprav gre? »Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, morata umreti oba, prešuštnik in prešuštnica …« (3. Mojzes 20, 10). »Če kdo leži z moškim kakor z žensko, sta oba storila gnusobo; morata umreti oba.« (3. Mojzes 20, 13). »Če pa bi kdo predrzno ravnal in ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo gospoda, tvojega boga in sodnika, ta mora umreti; …« (3. Mojzes 17, 12). »Ako ima kdo upornega in neposlušnega sina, ki ne posluša očetovega in materinega glasu in ju ne uboga, tudi ko ga kaznujeta, naj ga oče in mati primeta in peljeta k mestnim starešinam, k mestnim vratom in naj rečeta starešinam mesta: Ta najin sin je uporen in neposlušen, ne posluša najinega glasu in je zapravljivec in pijanec. Naj ga vsi ljudje njegovega mesta kamenjajo, da umre …« (5. Mojzes 21, 18 sl.) Pri apostolu Pavlu: »So kot brezumne živali, ki so že po naravi rojene zato, da jih lovijo in pobijajo…Sramotni madeži so …« (2 Pt 2, 12, o drugače mislečih). Tit. 1.10 – Veliko je namreč nepokornih, blebetavcev in sleparjev, posebno med tistimi iz obreze. 11 Tem je treba zapreti usta, saj cele družine spodkopavajo, ko zaradi umazanega dobička učijo, česar ne bi smeli«.

Protestanti se še niso distancirali od Lutrovega poziva: »Njihovo sinagogo ali šole bi bilo treba zažgati, … našemu gospodu in krščanstvu v čast«

Martin Luter, vzor in dajalec imena evangeličansko-luteranski cerkvi, je pozival na preganjanje Židov in požiganje njihovih sinagog. »Njihovo sinagogo ali šole bi bilo treba zažgati, … našemu gospodu in krščanstvu v čast, da bi Bog videl, da smo kristjani …« (Iz: O Židih in njihovih lažeh. Tom 8, str. 88 i d.) Martin Luter velja za vse nemške vernike kot vzor in na nek način svetnik. Zanimivo pa je, da se ta cerkev do zdaj še ni distancirala od njegovega gnusnega antisemitizma. Zakaj ne?

Nasprotno, škofa Maiser in Sasse, evangeličanska militantna antisemita, sta podpirala naciste in Hitlerja ter simpatizirala z njimi. Škof Sasse je 10. nov. leta 1938, na Hitlerjev rojstni dan, rekel za nemški narod: » … s tem je kronal fürerjevo borbo za popolno osvoboditev našega naroda, ki ga je blagoslovil Bog …« (Sasse v predgovoru svoje knjige Martin Luter o Židih: Proč z njimi! 1938)

Nova verska gibanja postajajo za cerkev in državo priljubljena mesta za lov na čarovnice

Odvetnik, branilec avtorja spornega letaka je izjavil potem, ko je sodišče prebralo obsodbo njegovega varovanca, da mora plačati 2400 evrov kazni za žalitev škofa: »… da se čudi, da sodišče v sodni obrambi ni upoštevalo dokaznih okoliščin in motivov za izdajo takšnega letaka. Bilo je dokazano, da so njegovega varovanca k temu koraku prisilila večletna nekaznovana teroriziranja in klevetanja prakristjanov s strani protestantske cerkve in njenih »pooblaščencev inkvizicije« pastorjev F.W. Haacka in W. Behnka, ne pa motivi za osebno žalitev škofa. Dr. Sailer je na mednarodni tiskovni konferenci, pred številnimi inozemskimi TV kamerami in novinarji, izjavil naslednje: »Obstaja nevarnost, da s to obsodbo prakristjani v Univerzalnem življenju, pa tudi vsa majhna verska gibanja, postanejo cerkvi in državi priljubljena tarča za lov na čarovnice, brez kakršne koli možnosti za zaščito, v klimi, kjer je že zdaj vidno, da zaskrbljujoče raste verska nestrpnost in velike cerkve v Nemčiji pavšalno obsojajo«.

Vpliv cerkva ni napredek, ampak ovira za Nemčijo na poti do moderne in demokratične države

Odvetnik, branilec Matthiasa Holzbauerja, je na tiskovni konferenci rekel tudi to: »Ta sodba kaže, da je inkvizicija v Nemčiji še vedno na delu, sicer v novem oblačilu, zato pa nič manj nevarna. Prepričan sem, da je s to sodbo postalo jasno, da je Nemčija v pogledu verskih pravic še vedno dežela v razvoju, v kateri je velik prepad med pragmatično – demokratično teorijo in vsakodnevno prakso države in cerkve do verskih in nacionalnih manjšin. Vzrok za zaostalost je vpliv hierarhično diktatorsko urejene cerkve, ki še vedno želi delovati v vseh družbenih sektorjih kakor v srednjem veku. To je ovira na poti do moderne in demokratične države v smislu njene ustavnosti«. Dr. Sailer je še isti dan vložil zahtevek za revizijo sodbe. Ta primer bomo še nadalje spremljali in o njem poročali.

Foto: Mednarodne demonstracije proti moderni cerkveni inkviziciji v Würzburgu

Foto: Državno – cerkveni pooblaščenec nove inkvizicije, pastor W. Behnk v borbi proti drugače mislečim in manjšim verskim skupnostim v Nemčiji.

Moris Hoblaj

Vir: Časopis Razmisli, februar 2007

  • Share/Bookmark
 

Objavljeno v Torek, 20. Februar 2007 ob 18:21 in zapisano pod miks. Komentarjem lahko sledite preko RSS 2.0 vira. Lahko napišete komentar, ali jim sledite preko trackback s svoje strani.

1 komentar na “Moderni inkvizicijski proces v Nemčiji”

#1

Tole je navaden hatespeech.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !